Witamy na stronie Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 
 
 
 
 
Menu serwisu
Start
Wydarzenia
Korespondencja
Wspolpraca z Policja
- - - - - - -
Informacje
O radzie
Dyżury Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla
Ważne telefony
Czy wiesz ze ...
Napisz do nas
.......
Rozklad Jazdy
Archiwum
Szukaj
Administrator
Start arrow Korespondencja

Korespondencja
Spotkanie w ZDiUM Drukuj E-mail

Notatka  ze spotkania z 07.06.2017 w ZDiUM

Temat  spotkania:

Omówienie spraw dotyczących Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec w zakresie utrzymania infrastruktury  drogowej

Uczestnicy spotkania: Agnieszka Polak, Tadeusz Owczarek, Maciej Izdebski, Konrad Gaj, Jolanta Silingiewicz

Rada Osiedla przedstawiła problemy dotyczące  stanu dróg  na osiedlu Jerzmanowo oraz Osiniec. Omówiono możliwości podjęcia prac mających na celu poprawę stanu technicznego  następujących ulic: Widłakowa, Gałowska, Płużna, Chodkiewicza. 

 

·         Ulica Widłakowa- planowane jest wyrównanie ulicy (na odcinku od ul. Osinieckiej do przepustu) w bieżącym roku -  jest to  zadanie priorytetowe.

 

·         Ulica Gałowska – ze względu na ograniczone możliwości finansowe ulica  nie jest przewidziana do remontu, jednakże biorąc pod uwagę  stan techniczny ZDiUM rozważy możliwość częściowej poprawy stanu  nawierzchni  czyli łącznika między ulicą Adamczewskich a Gałowską łącznie z fragmentem „łuku” ulicy Gałowskiej (dziury oraz zalegająca woda powodują wielkie utrudnienia komunikacyjne).

 

·         Ulica Płużna –przewidziana jest do wyrównania (wypełnienie ubytków nawierzchni) w bieżącym roku.

 

·         Ulica Osiniecka –kontynuacja uzupełniania ubytków w nawierzchni w bieżącym roku.

 

·         Ulica A. Jasińskiej – uzupełnienie ubytków w nawierzchni – ZDiUM wystawił zlecenie w celu naprawy ulicy.

 

·         Ulica Chodkiewicza- uzgodniono odrębną procedurę postępowania  dotyczącą proponowanych rozwiązań w zakresie  poprawy stanu technicznego ulicy, która ze względu na budowę Obwodnicy Leśnicy jest w bardzo złym stanie. ZDiUM dokona  jednocześnie wizji ulicy.

 

·         Ze względu na planowane oddanie do końca roku do użytkowania przez samochody osobowe odcinka od Piołunowej do Rdestowej poruszono kwestię braku drożności ulicy Jerzmanowskiej ( na wysokości  firm „Hak” w kierunku ulicy Rdestowej), która w czasie opadów deszczu zamienia się w „jezioro”. ZDiUM dokona przeglądu tego fragmentu drogi.

 

·         Poinformowano ZDiUM o  brakujących elementach zabezpieczających odpływ czyli  kratek  w okolicy Kościoła przy ul. Jerzmanowskiej co stwarza zagrożenie dla pojazdów (możliwość uszkodzenia samochodów).

 

·         Rada Osiedla przekazała informację otrzymaną na spotkaniu w WIM, że  na czas budowy obwodnicy, ul. Rdestowa będzie utrzymywana przez ZDIUM w stanie przejezdności – bieżące utrzymanie. Ulica Rdestowa będzie zamknięta dla ruchu pojazdów ciężarowych.

 

JS

Bezpieczeństwo_ulica Kośnego Drukuj E-mail

Rada Osiedla                                                                                                   Wrocław 9-02-2017r

Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec  

                                                                                                                                                                   

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wydział Inżynierii Miejskiej

ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4

 

Dotyczy:  Eliminacja zagrożeń na ul. Kośnego

Rada Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec na podstawie  uchwały nr XXV/902/08 RMW z 16.10.2008 r. (BU RMW z 2008 r. Nr 9, poz.921) na sesji RO nr LX w dniu 09-02-2017 jednogłośnie  zwraca się o wprowadzenie działań eliminujących nieprzepisowe i stwarzające zagrożenia pieszych zachowania kierowców poruszających się po ulicy Kośnego godzinach wzmożonego ruchu ( w godz. 6:30 – 8:00 oraz 15:00 – 17:30).

1.        Na ul. Kośnego w godzinach wzmożonego ruchu pomimo ograniczenia prędkości do 40 km/h kierowcy znacznie przekraczają dozwoloną prędkość. Wyprzedzają zarówno samochodami osobowymi jak i ciężarowymi. Ulica nie posiada chodnika ani oddzielonego pobocza co naraża pieszych idących prawidłowo na niebezpieczeństwo przez najechanie od tyłu przez pojazd wyprzedzający. Sytuacje takie nie są odosobnione i powodują, że mieszkańcy coraz częściej zgłaszają Radzie Osiedla przytoczone sytuacje.  W związku z powyższym Rada wnioskuje o wprowadzenie adekwatnych działań

2.       Wnioskujemy o wprowadzenie oznakowania skrzyżowania z drogą podporządkowaną przed skrzyżowaniem Kośnego i Chodkiewicza jak i ustawienie lustra dla wyjeżdżających z Chodkiewicza ze względu na brak widoczności pojazdów nadjeżdżających od strony Jerzmanowskiej oraz wykonywane manewry wyprzedzania na tym odcinku drogi. ( Przypominamy, że 2014r została wydana pozytywna decyzja, lecz z niewyjaśnionych powodów nie może dojść do realizacji)

 3.       Wnioskujemy o modernizację skrzyżowania ulic Kośnego z Jerzmanowską  umożliwiające bezpieczne przejście pieszych ( nierzadko z dziećmi, czy samych dzieci w drodze do szkoły) poprzez utworzenie chodnika dla pieszych.

 

                                                                                              Z poważaniem

 Maciej Izdebski

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 10 luty 2017 )
Inwestycje 2017 Drukuj E-mail

Zadania inwestycyjne realizowane na Osiedlach w 2017 r

Rada informuje, iż na Osiedlach realizowane będą w 2017 r następujące zadania:

 

1.    Budowa chodnika w ul. Jarnołtowskiej od nr 31 do końca zabudowy.

2.     Infrastruktura rowerowa - Oś Inkubacji.

3.    Budowa kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w  ul. Rdestowej.

4.    Budowa oświetlenia przy ul. Gałowskiej i opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Płużnej.

5.    Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu ulic Jerzmanowska – Rdestowa.

 Zadania:

 Modernizacja pętli autobusowej Jerzmanowo (słupek 17724)” oraz

 „Poprawa warunków ul. Osinieckiej - parametrów drogi”

  nie zostały ujęte do realizacji ze względu na ograniczone możliwości finansowania.

 

JS. Na pods.inf. z  WCRS

 

 

 

Wielkogabaryty 2017 Drukuj E-mail
 

MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA

 

DATA PODSTAWIENIA KONTENERA

 

ul. Jarnołtowska 72

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

ul. Jerzmanowska 79 (przy przystanku MPK)

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

 

ul. Jerzmanowska 102 (plac przed sklepem)

 

 

 

 ul.Jerzmanowska118

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

 

 

17-03-2017,19-05-2017,21-07-2017,22-09-2017, 20-10-2017

 

ul. Jerzmanowska 133 (naprzeciw przychodni, w pobliżu przystanku MPK)

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

ul. Skarżyńskiego (za skrzyżowaniem z ul. Zarembowicza)

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

ul. Zarembowicza (na wolnym placu obok krzyża)

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017, 23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017, 20-10-2017,

24-11-2017

 

ul. Osiniecka (przy placu zabaw)

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

ul. Samotworska

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 


 

 

ul. Jarnołtowska 26

 

 

 

19-05-2017, 21-07-2017, 22-09-2017,

 

ul. Osiniecka (przy rozwidleniu drogi za sklepem spożywczym)

 

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

 

 

17-03-2017,23-06-2017, 25-08-2017,24-11-2017

 

ul. Kośnego/Rodła

   
       
      
       
       
       
       
       
     

 


       
    
Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości Drukuj E-mail

Najważniejsze zmiany  w  Regulaminie utrzymania czystości obowiązujące od 1 stycznia 2017 r:

1)Rozszerzono zakres selektywnego zbieranych odpadów o termometry rtęciowe oraz odzież i tekstylia ( należy oddawać do PSZOK).

1)Szkło białe i kolorowe będzie zbierane łącznie w pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem zielonym. Każda posesja zostanie do końca roku wyposażona w dodatkowy pojemnik przeznaczony do gromadzenia szkła.

3)Zmienia się częstotliwość odbioru:

a)odpady zielone-co najmniej 1 raz w tygodniu

b)szkło-co najmniej 1 raz na 2 tygodnie

c)odpady z tworzyw sztucznych –co najmniej 1 raz na 2 tygodnie ( było np. co 2 i 4 piątek miesiąca) 

d)odpady zmieszane-co najmniej 1 raz w tygodniu ( bez zmian)

e)odpady z tektury i papieru- co najmniej 1 raz w miesiącu (bez zmian)

 

Pełny tekst regulaminu  - uchwala Nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia dostępny na stronie  www.wroclaw.pl

 

JS.

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 07 listopad 2016 )
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 19 - 27 z 91
 
 
Nowości
Licznik odwiedzin
odwiedzających: 378344
 
 
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team