Witamy na stronie Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarno速闚-Strachowice-Osiniec 
 
 
 
 
Menu serwisu
Start
Wydarzenia
Korespondencja
Wspolpraca z Policja
- - - - - - -
Informacje
Dy簑ry Rady Osiedla
Sk豉d Rady Osiedla
Wa積e telefony
Czy wiesz ze ...
Napisz do nas
.......
Rozklad Jazdy
Archiwum
Szukaj
Administrator
Start arrow Korespondencja

Korespondencja
Notatka ze spotkania konsultacyjnego Drukuj E-mail

Notatka

ze spotkania z mieszka鎍ami osiedli: Jerzmanowo, Jarno速ów, Strachowice, Osiniec

w sprawie „Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021”,

które odby這 si w pi徠ek,  8 listopada 2019r.o godz.19 w 安ietlicy Osiedlowej

przy ul. Jerzmanowskiej 102 we Wroc豉wiu

 

 W spotkaniu wzi窸o udzia  30 osób w tym: 10 radnych oraz 20 mieszka鎍ów zgodnie z list obecno軼i.

 

Przewodnicz帷a Rady Osiedla Jerzmanowo -Jarno速ów-Strachowice-Osiniec przywita豉 zebranych oraz przedstawi豉  cel i harmonogram spotkania, a nast瘼nie moderowa豉 spotkanie.

Spotkanie sk豉da這 si z II cz窷ci:

1.      cz窷 pierwsza po鈍i璚ona zosta豉 przedstawieniu ogólnych zasad Funduszu Osiedlowego ( z wykorzystaniem prezentacji ze strony www.wroclaw/rozmawia),

2.      cz窷 druga –przedstawienie szczegó這wego harmonogramu i terminów dzia豉  zwi您anych z FO  oraz omówienie inicjatyw zg這szonych przez mieszka鎍ów.

Ad pkt 1

Przewodnicz帷a przedstawi豉 za這瞠nia FO. Fundusz Osiedlowy w zaprezentowanej wersji jest to program pilota穎wy, realizowany w cyklu 2-letnim. Zg這szone do realizacji zadania b璠 podlega造 weryfikacji. Przygotowano specjaln aplikacje do wprowadzania zada przez przeszkolonych przedstawicieli rad. Ostateczn decyzj o tym, które zadania b璠 zg豉szane podejmuje rada osiedla nadaj帷 poszczególnym zadaniom odpowiednie priorytety.

Pierwsza realizacja zada przewidywana jest najwcze郾iej na maj przysz貫go roku.

Nasze osiedla w ramach Funduszu Osiedlowego otrzyma造 518.044,23 z.

 

Ad pkt 2.

Przewodnicz帷a przedstawi豉  z wykorzystaniem prezentacji elektronicznej propozycje zada inwestycyjnych zg這szone przez mieszka鎍ów i  zaproponowane przez rad, a tak瞠 harmonogram dalszych dzia豉. Nie wp造n掖 瘸den wniosek  z Jarno速owa i Strachowic. Po odczytaniu i przedyskutowaniu zg這szonych zada do programu FO z osiedla Osiniec i Jerzmanowo postanowiono w pierwszej kolejno軼i zg這si zadania inwestycyjne  dotycz帷e:

 

  1. Uzupe軟ienia o鈍ietlenia ulicznego:
  • ul. Osinieckiej 66A,66F
  • Ga這wska-Adamczewskich /陰cznik/
  • ul. Jarno速owska od nr 15
  • ul. Jerzmanowska-P逝積a /陰cznik /
  • ul. Adamczewskich- Jerzmanowska (przedept w kierunku przystanku autobusowego)

 

Ww zadanie otrzyma這 najwy窺zy priorytet czyli ‘1”  Przy wyborze zadania do realizacji  wzi皻o pod uwag przede wszystkim bezpiecze雟two mieszka鎍ów, oraz celowo嗆 i gospodarno嗆 wydawanych 鈔odków.

 

  1. Wykonanie przy陰cza energetycznego na placu sportowym ( tzw. do篡nkowym) przy ul. Ga這wskiej 陰cznie z o鈍ietleniem i wybrukowaniem niewielkiego fragmentu placu.

Ww zadanie otrzyma這  priorytet  ‘2”

 

  1. Wykonanie chodnika ul. Adamczewskich-Ga這wska /陰cznik 140m/

Ww zadanie otrzyma這 priorytet  ‘3” .

 

  1. Kontynuacja chodnika na ul. Jarno速owskiej w kierunku karczmy Rzym.

 Ww zadanie otrzyma這 priorytet  ‘4” .

 

Zg這szone zadanie dotycz帷e ogrodzenia placu zabaw w Osi鎍u realizowane b璠zie poprzez inne dzia豉nie np. sponsoring lub wyst徙ienie do Zarz康u Zieleni Miejskiej. Analogicznie-progi zwalniaj帷e ( wyst徙ienie do WIM).     

 

Zgodnie z przekazan przez Przewodnicz帷 informacj  kolejne dzia豉nia po  przygotowaniu notatki ze spotkania, to: zatwierdzenie notatki   przez Zarz康 Osiedla   w dniu 12.11.br, publikacja notatki na  stronie miasta  oraz podj璚ie stosownych uchwa dotycz帷ych zada inwestycyjnych przez Rad Osiedla i terminowe ich zg這szenie w  aplikacji.

   

 

 

  

                                  

 

  

 

Ostatnia aktualizacja ( poniedzia貫k, 02 marzec 2020 )
Fundusz osiedlowy Drukuj E-mail

Konsultacje Funduszu Osiedlowego

Jerzmanowo-Jarno速ów-Strachowice-Osiniec

 

Szanowni Pa雟two,

Zarz康 Osiedla  informuje o rozpocz璚iu  konsultacji spo貫cznych dotycz帷ych  pilota穎wego programu „Fundusz Osiedlowy”. Szczegó這we zasady Funduszu Osiedlowego znajduj si na stronie www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy

Prosimy o zg豉szanie inwestycji, które Pani/Pana zdaniem powinny zosta zrealizowane w ramach ww  programu w latach 2020–2021. Do dyspozycji osiedli Jerzmanowo, Jarno速ów, Strachowice, Osiniec  przeznaczono kwot 518.044,23 z.

Propozycje zada inwestycyjnych  mo積a sk豉da:

1)   e-mailem na adres od 14 pa寮ziernika 2019r  do 3 listopada 2019r. Propozycja powinna zawiera –krótki opis inwestycji wraz z uzasadnieniem oraz  lokalizacj –fragment mapy lub szkic.

2)   pisemnie w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Jerzmanowskiej 102 w  godzinach dy簑rów radnych.

Otwarte spotkanie  z mieszka鎍ami odb璠zie  si  8 listopada w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Jerzmanowskiej 102 o godz.19:00.

Osiedle Jerzmanowo Drukuj E-mail

Wroc豉w 25.04.2019r.

Pani Dyrektor

El瘺ieta Urbanek

Departament Infrastruktury i Transportu

ul. G. Zapolskiej 4

50-032 Wroc豉w

 

 

Dotyczy: spraw osiedla Jerzmanowo

 

Rada Osiedla Jerzmanowo-Jarno速ów-Strachowice-Osiniec  zwraca si z pro軸 o:

 

1)    rozwa瞠nie zamontowania progów zwalniaj帷ych na ul. Pio逝nowej przed skrzy穎waniem z ul. Jerzmanowska, P逝積 i Osinieck. Samochody jad帷e z obwodnicy w kierunku ul. Rdestowej/Jerzmanowskiej  poruszaj si  bardzo szybko i stwarzaj zagro瞠nie bezpiecze雟twa dla pieszych przechodz帷ych przez pasy lub grup rowerzystów.

 

2)    postawienie 2-3 „pacho趾ów” na chodniku/zakr皻 w ul. Jerzmanowskiej w kierunku Rdestowej – wje盥瘸j samochody (problem zg豉szany wcze郾iej do ZDiUM –brak odpowiedzi)

 

3)    ponowne wprowadzenie organizacji ruchu obowi您uj帷ej przed wybudowaniem obwodnicy czyli pierwsze雟twa dla poruszaj帷ych si ulic Jerzmanowsk. Nadmieniamy, 瞠  zmodernizowane skrzy穎wanie dotyczy ulic:Jerzmanowska-Gruszowa-Rdestowa-Pio逝nowa, a nie wy陰cznie Jerzmanowska-Pio逝nowa-Rdestowa.

    Powrót do poprzedniej, satysfakcjonuj帷ej mieszka鎍ów organizacji ruchu, zapewniaj帷ej p造nny przejazd  autobusom komunikacji miejskiej, samochodom osobowym mieszka鎍ów osiedli, by uzgadniany na wspólnych spotkaniach roboczych. Dodatkowo, taka organizacja ruchu obowi您ywa豉  ca造 czas do momentu przebudowy. Mamy liczne interwencji mieszka鎍ów w tej sprawie.

 

4)    potwierdzenie, 瞠 równocze郾ie z budow kanalizacji  w ulicy Jerzmanowskiej b璠zie budowany chodnik w stron cmentarza komunalnego. Jest to dla naszych mieszka鎍ów priorytet, a w obecnej  sytuacji wzmo穎nego ruchu samochodowego zapewnienie bezpiecznego poruszania si.

 

5)    dora幡e poprawienie stanu ulicy Ga這wskiej oraz P逝積ej, które s w stanie katastrofalnym.

 

6)    w陰czenie ca貫j ulicy Ga這wskiej do planu kompleksowego odtworzenia 陰cznie z chodnikiem przy realizacji kanalizacji

 

7)    udzielenie informacji kiedy nast徙i rozpocz璚ie modernizacji ulicy Ko郾ego, która ju wcze郾iej ujmowana by豉  w planach inwestycyjnych

 

Z powa瘸niem

Jolanta Silingiewicz

Przewodnicz帷a Rady Osiedla

Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 05 maj 2019 )
Skrzyzowanie-Zerniki Drukuj E-mail

Wroc豉w 2.05.2019r

 Rada Osiedla

Jerzmanowo-Jarno速ów-Strachowice-Osiniec

54-530  Wroc豉w, ul. Jerzmanowska 102

 

Pani Elwira Nowak

Departament Infrastruktury

i Transportu  

UM we Wroc豉wiu

Ul. G. Zapolskiej 2/4

 

 

Dotyczy:  organizacji ruchu na skrzy穎waniu ulicy 疾rnickiej- P豉skiej -Szczeci雟kiej na osiedlu 疾rniki 

 

Rada Osiedla Jerzmanowo-Jarno速ów-Strachowice-Osiniec wyra瘸 zaniepokojenie obecn organizacj ruchu na ww skrzy穎waniu, która powoduje  olbrzymie utrudnienia komunikacyjne. Dojazd do pracy czy szko造 z osiedla Jerzmanowo –autobusem linii 109 lub 609  wyd逝篡 si znacznie wskutek  uruchomienia 鈍iate. Korki, w których  stoj  równie autobusy MPK (109,609,148,129) si璕aj obu stron ulicy 疾rnickiej (wyjazd  w kierunku miasta i wjazd  do osiedla) i powoduj opó幡ienia autobusów.

Reprezentuj帷 interesy mieszka鎍ów, Rada Osiedla wnioskuje o:

·                                     zlikwidowanie  鈍iate,

·                          przywrócenie poprzedniego rozwi您ania do czasu wdro瞠nia rozwi您ania docelowego jakim powinno by rondo.

Tym samym ponownie popieramy starania Rady Osiedla 疾rniki o wybudowanie w tym newralgicznym miejscu  ronda.

 

Z powa瘸niem

 Jolanta Silingiewicz

Przewodnicz帷a. Rady Osiedla

Do wiadomo軼i:

Rada Osiedla 疾rniki

ㄆkasz Olbert -Wiceprzewodnicz帷y Rady Miejskiej Wroc豉wia

Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 05 maj 2019 )
Komunikacja autobusowa na osiedlach Drukuj E-mail

 Poni瞠j odpowied na pytania Rady Osiedla dot.  komunikacji.

Odpowiadaj帷 na Pa雟twa e-maila z dnia 11 pa寮ziernika 2018 roku uprzejmie
informuj, 瞠 kwestia przed逝瞠nia trasy linii 129 do Portu Lotniczego by豉
ju poruszana w ubieg造m roku oraz przedstawiona na ulotkach i informacjach
przekazanych 7 pa寮ziernika 2017 roku na Kongresie Rad Osiedli w Hali
Stulecia jako zmiana do wdro瞠nia w 2018 roku.

Wraz z oddaniem do ruchu kolejnego odcinka Obwodnicy Le郾icy co planowane
jest na 20 pa寮ziernika 2018 roku, trasa autobusów linii 129 zostanie
przed逝穎na od ulicy Jerzmanowskiej przez ulic Pio逝now, Kaczorowskiego i
Brzezi雟kiego do Portu Lotniczego. Na trasie przejazdu autobusy b璠
zatrzymywa造 si na nowych, wybudowanych przystankach:
- tylko w kierunku Portu Lotniczego na ulicy Pio逝nowej za skrzy穎waniem z
ulic Jerzmanowsk;
- w obu kierunkach przy skrzy穎waniu ulicy Pio逝nowej i Kaczorowskiego;
- w obu kierunkach przy ulicy Kaczorowskiego na wysoko軼i cmentarza;
- w obu kierunkach przy skrzy穎waniu ulicy Brzezi雟kiego z ulic Osinieck
celem obs逝gi komunikacyjnej mieszka鎍ów Osiedla Osiniec.

Trasa autobusów linii 109 i 609 nie ulegnie zmianie, a jedynie w trasie
tych linii w kierunku Jerzmanowa i Jarno速owa b璠zie uruchomiony nowy
przystanek na ulicy Jerzmanowskiej pomi璠zy skrzy穎waniem z ulic Pio逝now
i Rdestow. Natomiast trasa linii 117 zostanie przed逝穎na do nowej p皻li
przy Cmentarzu przy ulicy Jerzmanowskiej w terminie pó幡iejszym po
opracowaniu zmian w rozk豉dach linii obs逝guj帷ych obszar Osiedla Le郾ica.

Wszelkie planowane zmiany w uk豉dzie sta造m s poprzedzane informacj do
Rad Osiedli i wspomniana zmiana polegaj帷a wy陰cznie na przed逝瞠niu trasy
linii 129 zosta豉 Pa雟twu ju przekazana w roku ubieg造m podczas ww.
Kongresu Rad Osiedli i obecnie jest realizowanie og這szonej i oczekiwanej
przede wszystkim przez mieszka鎍ów Osiedla Osiniec, ww. zmiany trasy linii
autobusowej 129.

Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 14 pa寮ziernik 2018 )
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nast瘼na > Ostatnia >>

Wyniki 10 - 18 z 93
 
 
Nowo軼i
Licznik odwiedzin
odwiedzaj帷ych: 391688
 
 
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team