Witamy na stronie Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 
 
 
 
 
Menu serwisu
Start
Wydarzenia
Korespondencja
Wspolpraca z Policja
- - - - - - -
Informacje
Dyżury Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla
Ważne telefony
Czy wiesz ze ...
Napisz do nas
.......
Rozklad Jazdy
Archiwum
Szukaj
Administrator
Start arrow Wydarzenia

Wydarzenia
Osiniecka -odpowiedź z WIM Drukuj E-mail

Poniżej odpowiedź z WIM na wystąpienie Rady dotyczące ruchu na ul.Osinieckiej

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 12.07.2020 r, dotyczący rozpatrzenia wniosku o uspokojenie ruchu na ul, Osinieckiej informuję, ze sprawa przekraczania prędkości jazdy przez kierujących na przedmiotowej ulicy była rozpatrywana w Wydziale Inzynierii Miejskiej w roku ubiegłym. W wyniku ustaleń powstał projekt organizacji ruchu lokalizujący 6 progów spowalniających na odcinku ul. Osinieckiej objętym strefą ruchu uspokojonego z obowiązującym ograniczeniem prędkości do 30 km/h, projekt uzyskał wymagane prawem zatwierdzenie w dniu 27.02.2020r, a w marcu br, został przekazany do realizacji do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. ZDiUM wdraża projekty zgodnie z własnym harmonogramem i do niego należy się wrócić z zapytaniem o planowany termin realizacji progów zwalniających na ul. Osinieckiej.

Podpisał

Kierownik Wydziału lnżynierii Miejskiej

Harmonogram Drukuj E-mail
ZADANIE NR 1 ZESTAWIENIE KANAŁÓW SANITARNYCH I PRZYŁĄCZY DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
ULICA   ODCINEK PRZEWIDYWANA DATA REALIZACJI
Piołunowa   K1 1-S1/8 Pazdziernik 2020 - Grudzień 2020
sięgacze   Grudzień 2020
Płużna   K1  S1/8-S1/30, Czerwiec 2020 - Grudzień 2020
sięgacze   Lipiec 2020 - Grudzień 2020
Ks. B.Domańskiego   K1  S1/32-S1/37 Czerwiec 2020 - Lipiec 2020
sięgacze   Czerwiec 2020 - Lipiec 2020
wodociąg Rw1.2 W1.2.1-W1.2.2 Czerwiec 2020 - Lipiec 2020
Rodła   K1  S1/38-S1/42 Lipiec 2020 - Sierpień 2020
sięgacze   Sierpień 2020
wodociąg Rw1.3 W1.3.1-W1.3.2 Sierpień 2020
A.Kośnego   K1  S1/42-Sro1/1 Czerwiec 2020 - Wrzesień 2020
sięgacze   Sierpień 2020 - Wrzesień 2020
Rodła   K1.1  S1/2-S1/1/3 Sierpień 2020
sięgacze   Sierpień 2020
wodociąg Rw1.1 W1.1.1-W1.1.2 Sierpień 2020 - Wrzesień 2020
J.Kłopockiej   K1.1  S1/1/3-S1/1/6 Listopad 2020 - Grudzień 2020
sięgacze   Grudzień 2020
Jerzmanowska   K1.2  S1/6-S1/2/8 Marzec 2021 - Kwiecień 2021
sięgacze   Kwiecień 2021
Osiniecka   K1.3  S1/7-S1/3/5 Styczeń 2021 - Luty 2021
sięgacze   Luty 2021
Osiniecka   K1.3.1  S1/3/4-S1/3/1/2 Marzec 2021
sięgacze   Marzec 2021
Płużna   K1.4. S1/31-S1/4/5
S1.4 S1/4/6 - S1/4/5- S1/4/1/1
Grudzień 2020 - Styczeń 2021
sięgacze   Styczeń 2021
A.Kośnego   K1.4 S1/4/6-Sro1/2 Listopad 2020 - Grudzień 2020
sięgacze   Grudzień 2020
A.Kośnego   K1.4.1  S1/4/1/1-S1/4/1/3 Pazdziernik 2020 - Listopad 2020
sięgacze   Listopad 2020
A.Kośnego   K1.5  S1/42-S1/4/1/3 Wrzesień 2020 - Październik 2020
sięgacze   Październik 2020
A.Kośnego   K1.5.1  S1/5/1-S1/5/1/4 Czerwiec 2020 - Lipiec 2020
sięgacze   Lipiec 2020
wodociąg Rw1.4 W1.4.1-W1.4.3 Lipiec 2020 - Sierpień 2020
A.Kośnego   K1.6 S1/45-S1/6/4 Sierpień 2020
sięgacze   Sierpień 2020
wodociąg Rw1.5 Sierpień 2020 - Wrzesień 2020
ZADANIE NR 2 ZESTAWIENIE KANAŁÓW SANITARNCH I PRZYŁĄCZY DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
Pompownia + obiekt   K2 So-S2/1 Marzec 2021 - Czerwiec 2021
Jarnołtowska   K2 S2/1-S2/25 Grudzień 2020 - Czerwiec 2021
  sięgacze   Maj 2021 - Czerwiec 2021
Jarnołtowska   K2.1  S2/1-S2/1/6 Czerwiec 2021 - Lipiec 2021
  sięgacze   Lipiec 2021
Jerzmanowska   K2.1 S2/1/6-2/1/11 Lipiec 2021 - Sierpień 2021
  sięgacze   Sierpień 2021 - Wrzesień 2021
Jerzmanowska   K2.1.1 S2/1/6-2/1/1/4 Grudzień 2020 - Styczeń 2021
  sięgacze   Styczeń 2021
Gałowska   K2.1.1  S2/1/1/4-2/1/1/7 Grudzień 2021
  sięgacze   Grudzień 2021
Jerzmanowska   K2.1.2 S2/1/10-2/1/2/2 Luty 2021
  sięgacze   Luty 2021
Samotworska   K2.2  S2/18-S2/2/9 Wrzesień 2020 - Listopad 2020
  sięgacze   Październik 2020 - Listopad 2020
  wodociąg Rw2.1 W2.1.1-W2.1.2 Lipiec 2020 - Sierpień 2020
Jarnołtowska   K2.3 S2/23-S2/3/5 Listopad 2020
  sięgacze   Grudzień 2020
ZADANIE NR 2 RUROCIĄG TŁOCZNY ŚCIEKÓW PEHD160
Pompownia Jarnołtowska tłoczny Komora KP – Sro1/2 Luty 2021 - Marzec 2021
ZADANIE NR 3 ZESTAWIENIE KANAŁÓW SANITARNCH I PRZYŁĄCZY DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
Jerzmanowska   K3  S1/8-S3/15 Styczeń 2021 - Kwiecień 2021
  sięgacze   Marzec 2021 - Kwiecień 2021
H.L.Adamczewskich   K3  S3/15-S2/1/11 Grudzień 2020 - Luty 2021
  sięgacze   Styczeń 2021 - Luty 2021
Gruszowa   K3.1  3/3-S3/1/4 Marzec 2021 - Kwiecień 2021
  sięgacze   Kwiecień 2021
Jerzmanowska   K3.2  S3/6-S3/2/1 Maj 2021
  sięgacze   Maj 2021
Jerzmanowska.   K3.3  S3/7-S3/3/2 Maj 2021
  sięgacze   Maj 2021
A.Jasińskiej   K3.4  S3/8-S3/4/5 Marzec 2021 - Kwiecień 2021
  sięgacze   Kwiecień 2021
Jerzmanowska   K3.4.1  S3/4/1-S3/4/4/1 Kwiecień 2021
  sięgacze   Kwiecień 2021
Jerzmanowska   K3.5 S3/13-S3/5/12 Styczeń 2021 - Kwiecień 2021
  sięgacze   Kwiecień 2021
A.Jasińskiej   K3.5.1 S3/5/1-S3/5/12 Marzec 2021
  sięgacze   Marzec 2021
H.L.Adamczewskich   K3.6 S3/16-S3/6/2 Luty 2021 - Marzec 2021
  sięgacze   Marzec 2021
  wodociąg Rw3 W3.1-W3.2 Wrzesień 2020 - Październik 2020
Jerzmanowska   K3.7 S3/17-S3/7/2 Luty 2021
  sięgacze   Luty 2021
ZADANIE NR 4 ZESTAWIENIE KANAŁÓW SANITARNCH I PRZYŁĄCZY DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
Rdestowa   K4  S3/4-S4/3 Marzec 2021
  sięgacze   Marzec 2021
Gałowska   K4  S4/3-S3/2/1/1/7 Lipiec 2020 - Listopad 2020
  sięgacze   Listopad 2020
Gałowska   K4.1  3/3-S3/1/4 Grudzień 2020
  sięgacze   Styczeń 2021
Przyłącza wodociągowe Sierpień 2020
RODŁA DODATKOWA
Rodła     Sierpień 2020 - Listopad 2020
  sięgacze   Październik 2020 - Listopad 2020
DROGI
Odtworzenia po robotach sieciowych stadium I Czerwiec 2020 - Wrzesień 2021
Odtworzenie i przebudowa dróg stadium II  
Jerzmanowska Wrzesień 2021 - Październik 2021
Jerzmanowska - sięgacz przy nr 79a Marzec 2021
Jerzmanowska - łącznik przy nr 129a Luty 2021 - Marzec 2021
Jerzmanowska - łącznik przy nr 132 Marzec 2021 - Kwiecień 2021
Jarnołtowska Lipiec 2021 - Sierpień 2021
Jarnołtowska - sięgacz przy nr 85a Kwiecień 2021 - Maj 2021
Samotworska od Jarnołtowskiej do nr 5 Październik 2020 - Grudzień 2020
Kośnego Wrzesień 2020 - Październik 2020
Kośnego - sięgacz przy nr 20 Sierpień 2020
Gałowska Listopad 2020 - Styczeń 2021
Gałowska - łącznik przy nr 19 Maj 2021 - Czerwiec 2021
Płużna Wrzesień 2020 - Październik 2020
Adamczewskich Czerwiec 2021 - Lipiec 2021
Jasińskiej Marzec 2021 - Kwiecień 2021
Osiniecka Lipiec 2021 - Sierpień 2021
Osiniecka - łącznik przy nr 58c Sierpień 2021
Gruszowa od Rdestowej do nr 7 Wrzesień 2021
Rodła od Kośnego do Domańskiego Wrzesień 2021 - Listopad 2021
Domańskiego od Płużnej do Rodła Listopad 2021 - Grudzień 2021
Branickiego Wrzesień 2020 - Październik 2020
Jarnołtowska - pełna konstrukcja Sierpień 2021 - Wrzesień 2021
Jerzmanowska - pełna konstrukcja Wrzesien 2021 - Październik 2021
Jasińskiej - pełna konstrukcja Marzec 2021 - Kwiecień 2021
INNE
Budowa obustronnych poboczy przy ul.Kośnego    Październik 2020 - Listopad 2020
Budowa chodnika na ul. Jerzmanowskiej na odcinku od cmentarza do ul. Piołunowej   Wrzesień 2021 - Październik 2021
Budowa peronu przystankowego przy ul. Jerzmanowskiej wraz z organizacją ruchu docelowego   Październik 2021
Wrocławski Pakiet Pomocowy Drukuj E-mail

Szanowni Państwo,

jako Prezydent Wrocławia doskonale zdaję sobie sprawę jak ważną rolę z budowaniu naszego miasta pełnią Państwo na co dzień. Państwa działalność to nie tylko proste płacenie podatków, to także zatrudnianie często dziesiątek osób i współtworzenie Wrocławia. Nazwy wielu z Państwa firm wkomponowały się już w pejzaż miasta. Chcę zapewnić: są Państwo dla na ważni! Troszczyliście się Państwo o Wrocław na co dzień, teraz Wrocław chce Państwu pomóc.

W ramach działań antykryzysowych i obowiązującego prawa przygotowaliśmy dla Państwa Wrocławski Pakiet Pomocowy, zawierający system rozwiązań dla różnych branż, który - mam nadzieję - ułatwi Państwu radzenie sobie z kryzysem i jego skutkami. Wraz
z Państwem jesteśmy gotowi nadal pracować nad wrocławskim pakietem. Podobnie wraz z Państwem chcemy przygotować listę postulatów adresowanych do rządu i parlamentu, aby w ramach swoich uprawnień przygotowały jak najskuteczniejszą ofertę pomocy dla przedsiębiorców.Z wyrazami szacunku i wsparcia w tej trudnej sytuacji,

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Wrocławski Pakiet Pomocowy obejmuje: 
 
• obniżony czynsz w lokalach komunalnych i na gruntach gminnych (na indywidualny wniosek) 
• umorzenie opłaty za niefunkcjonujące ogródki gastronomiczne 
• odroczenie terminów płatności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu i podatku rolnego
• rozłożenie płatności podatku na raty (podatek od nieruchomości, czynsze, dzierżawy)
• ewentualne umorzenie odsetek od tych kwot
• odroczenie terminów płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i bezumownego korzystania z gruntu Gminy Wrocław, najmu i dzierżawy lokali komunalnych
• obniżenie opłaty śmieciowej (po złożeniu stosownej korekty deklaracji)

Wypełnione wnioski przyjmujemy online przez platformę e-puap lub na adres e-mail:    

W razie konieczności, istnieje możliwość złożenia wniosku osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:15, poprzez wrzucenie wypełnionych dokumentów do skrzynki podawczej umieszczonej w holu budynku UM przy ul.Kotlarskiej (wejście od ul.Kuźniczej).

Szczegóły programu, wnioski i załączniki znajdziecie Państwo na stronie 
https://www.wroclaw.pl/biznes/wroclawski-pakiet-pomocowy-dla-przedsiebiorcow-zasady-ulgi-odroczenia-platnosci 
 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:  
https://bip.um.wroc.pl/artykul/888/44779/wroclawski-program-pomocowy

Jednocześnie z dniem 23 marca 2020 uruchomiliśmy Centrum Wsparcia Przedsiębiorców przy ul.Kotlarskiej 41, w którym urzędnicy-eksperci, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 - 15:45, telefonicznie i online będą udzielali informacji w ramach „Wrocławskiego Pakietu Pomocowego". 

Kontakt do Centrum Wsparcia Przedsiębiorców:
e-mail: 
tel. 71 777 72 87, 71 777 73 10, 71 777 74 26
Można również dzwonić do Centrum Obsługi Mieszkańca, tel. 71 777 77 77

 

Zmiana organizacji ruchu na Samotworskiej Drukuj E-mail

Zmiany na ul. Samotworskiej.

W końcu częściowo udało się, wkrótce zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych na ulicy Samotworskiej - wjazd do miasta. Nowy znak pojawi się w ciągu kolejnych 14 dni. Zmiana ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działanie DIiT jest odpowiedzią na nasze wcześniejsze pisma. Tym samym powinniśmy odczuć chociaż trochę mniejszy ruch na Jarnołtowskiej i Jerzmanowskiej. Przeprowadziliśmy też rozmowy z właścicielami firm mających bazy samochodowe na ul. Samotworskiej. Ulica Samotworska jest od 3 lutego ulica główną, a Gałowska ( mowa o jezdni ziemnej -trudno ją nazwać ulicą) -podporządkowaną

Jarnołtowska-odpowiedź z WIM Drukuj E-mail
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 46 - 54 z 307
 
 
Nowości
Licznik odwiedzin
odwiedzających: 391681
 
 
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team