Witamy na stronie Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 
 
 
 
 
Menu serwisu
Start
Wydarzenia
Korespondencja
Wspolpraca z Policja
- - - - - - -
Informacje
O radzie
Dyżury Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla
Ważne telefony
Czy wiesz ze ...
Napisz do nas
.......
Rozklad Jazdy
Archiwum
Szukaj
Administrator
Start arrow Wydarzenia

Wydarzenia
Inwestycje 2017 Drukuj E-mail

Zadania inwestycyjne realizowane na Osiedlach w 2017 r

Rada informuje, iż na Osiedlach realizowane będą w 2017 r następujące zadania:

 

1.    Budowa chodnika w ul. Jarnołtowskiej od nr 31 do końca zabudowy.

2.     Infrastruktura rowerowa - Oś Inkubacji.

3.    Budowa kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w  ul. Rdestowej.

4.    Budowa oświetlenia przy ul. Gałowskiej i opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Płużnej.

5.    Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu ulic Jerzmanowska – Rdestowa.

 Zadania:

 Modernizacja pętli autobusowej Jerzmanowo (słupek 17724)” oraz

 „Poprawa warunków ul. Osinieckiej - parametrów drogi”

  nie zostały ujęte do realizacji ze względu na ograniczone możliwości finansowania.

 

JS. Na pods.inf. z  WCRS

 

 

 

Wielkogabaryty 2017 Drukuj E-mail
 

MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA

 

DATA PODSTAWIENIA KONTENERA

 

ul. Jarnołtowska 72

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

ul. Jerzmanowska 79 (przy przystanku MPK)

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

 

ul. Jerzmanowska 102 (plac przed sklepem)

 

 

 

 ul.Jerzmanowska118

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

 

 

17-03-2017,19-05-2017,21-07-2017,22-09-2017, 20-10-2017

 

ul. Jerzmanowska 133 (naprzeciw przychodni, w pobliżu przystanku MPK)

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

ul. Skarżyńskiego (za skrzyżowaniem z ul. Zarembowicza)

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

ul. Zarembowicza (na wolnym placu obok krzyża)

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017, 23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017, 20-10-2017,

24-11-2017

 

ul. Osiniecka (przy placu zabaw)

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

ul. Samotworska

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 


 

 

ul. Jarnołtowska 26

 

 

 

19-05-2017, 21-07-2017, 22-09-2017,

 

ul. Osiniecka (przy rozwidleniu drogi za sklepem spożywczym)

 

 

 

20-01-2017, 17-03-2017, 19-05-2017,23-06-2017, 21-07-2017, 25-08-2017, 22-09-2017,20-10-2017, 24-11-2017

 

 

 

17-03-2017,23-06-2017, 25-08-2017,24-11-2017

 

ul. Kośnego/Rodła

   
       
      
       
       
       
       
       
     

 


       
    
100% zwrotu- Program usuwania azbestu w 2017r. Drukuj E-mail

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia

Termin składania Deklaracji na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami - do dnia 31 grudnia 2016 r.
Deklaracje złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu.

W ramach Programu przewiduje się udzielenie do 100 % dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez Miasto w postępowaniu przetargowym.
Zasady realizacji Programu określa Zarządzenie Nr 4536/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i warunków realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia.

Deklaracje i wymagane załączniki należy przesłać na adres:
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia,
ul. W. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław
lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału w pokoju nr 403.

Opis procedury wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest TUTAJ.

Dokumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu.

Przy składaniu Deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

Realizacja Programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników.

Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub uzyskać pozwolenie na budowę /rozbiórkę obiektu.
Informujemy ponadto, że warunkiem realizacji Programu usuwania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Wrocław o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 Zródło:www.wroclaw.pl

Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości Drukuj E-mail

Najważniejsze zmiany  w  Regulaminie utrzymania czystości obowiązujące od 1 stycznia 2017 r:

1)Rozszerzono zakres selektywnego zbieranych odpadów o termometry rtęciowe oraz odzież i tekstylia ( należy oddawać do PSZOK).

1)Szkło białe i kolorowe będzie zbierane łącznie w pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem zielonym. Każda posesja zostanie do końca roku wyposażona w dodatkowy pojemnik przeznaczony do gromadzenia szkła.

3)Zmienia się częstotliwość odbioru:

a)odpady zielone-co najmniej 1 raz w tygodniu

b)szkło-co najmniej 1 raz na 2 tygodnie

c)odpady z tworzyw sztucznych –co najmniej 1 raz na 2 tygodnie ( było np. co 2 i 4 piątek miesiąca) 

d)odpady zmieszane-co najmniej 1 raz w tygodniu ( bez zmian)

e)odpady z tektury i papieru- co najmniej 1 raz w miesiącu (bez zmian)

 

Pełny tekst regulaminu  - uchwala Nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia dostępny na stronie  www.wroclaw.pl

 

JS.

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 07 listopad 2016 )
Spotkanie z firmą Skanska Drukuj E-mail

Informacja ze spotkania Rady Osiedla z wykonawcą inwestycji" Obwodnica Leśnicy".

 

21 stycznia w siedzibie firmy SKANSKA odbyło sie spotkanie przedstawicieli Rady Osiedla z  wykonawcą inwestycji.  Rada Osiedla poprosiła o przedstawienia aktualnego stanu prac związanego z budową Obwodnicy oraz planowanych zamierzeniach na najbliższe miesiące. Przedstawiciel firmy poinformował  o  stanie realizacji zadania, etapach realizacji  kolejnych  zadań, planowanym terminie zamknięcia ulicy Rdestowej.

Bardzo ważną i korzystną  dla mieszkańców zmianą będzie zapewnienie przejezdności ulicy Jerzmanowskiej. Utrzymane zostanie również rozwiązanie polegające na budowie sygnalizacji świetlnej na ulicy Piołunowej przy wjeździe na obwodnicę.

Firma Skanska zaakceptowała  propozycję Rady dotyczącą organizacji cyklicznych spotkań.

Najbliższe- marzec 2016r.

Kolejne informacje ze spotkania- mamy nadzieję równie korzystne jak te ww- będziemy przekazywali na bieżąco.

Starania Rady zmierzające do wprowadzenia jak najlepszych  zmian przynoszą  pozytywne rezultaty!

 

JS

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 55 - 63 z 295
 
 
Nowości
Licznik odwiedzin
odwiedzających: 343314
 
 
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team