Witamy na stronie Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 
 
 
 
 
Menu serwisu
Start
Wydarzenia
Korespondencja
Wspolpraca z Policja
- - - - - - -
Informacje
Dyżury Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla
Ważne telefony
Czy wiesz ze ...
Napisz do nas
.......
Rozklad Jazdy
Archiwum
Szukaj
Administrator
Start arrow Wydarzenia

Wydarzenia
100% zwrotu- Program usuwania azbestu w 2017r. Drukuj E-mail

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia

Termin składania Deklaracji na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami - do dnia 31 grudnia 2016 r.
Deklaracje złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu.

W ramach Programu przewiduje się udzielenie do 100 % dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez Miasto w postępowaniu przetargowym.
Zasady realizacji Programu określa Zarządzenie Nr 4536/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i warunków realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia.

Deklaracje i wymagane załączniki należy przesłać na adres:
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia,
ul. W. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław
lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału w pokoju nr 403.

Opis procedury wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest TUTAJ.

Dokumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu.

Przy składaniu Deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

Realizacja Programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników.

Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub uzyskać pozwolenie na budowę /rozbiórkę obiektu.
Informujemy ponadto, że warunkiem realizacji Programu usuwania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Wrocław o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 Zródło:www.wroclaw.pl

Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości Drukuj E-mail

Najważniejsze zmiany  w  Regulaminie utrzymania czystości obowiązujące od 1 stycznia 2017 r:

1)Rozszerzono zakres selektywnego zbieranych odpadów o termometry rtęciowe oraz odzież i tekstylia ( należy oddawać do PSZOK).

1)Szkło białe i kolorowe będzie zbierane łącznie w pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem zielonym. Każda posesja zostanie do końca roku wyposażona w dodatkowy pojemnik przeznaczony do gromadzenia szkła.

3)Zmienia się częstotliwość odbioru:

a)odpady zielone-co najmniej 1 raz w tygodniu

b)szkło-co najmniej 1 raz na 2 tygodnie

c)odpady z tworzyw sztucznych –co najmniej 1 raz na 2 tygodnie ( było np. co 2 i 4 piątek miesiąca) 

d)odpady zmieszane-co najmniej 1 raz w tygodniu ( bez zmian)

e)odpady z tektury i papieru- co najmniej 1 raz w miesiącu (bez zmian)

 

Pełny tekst regulaminu  - uchwala Nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia dostępny na stronie  www.wroclaw.pl

 

JS.

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 07 listopad 2016 )
Spotkanie z firmą Skanska Drukuj E-mail

Informacja ze spotkania Rady Osiedla z wykonawcą inwestycji" Obwodnica Leśnicy".

 

21 stycznia w siedzibie firmy SKANSKA odbyło sie spotkanie przedstawicieli Rady Osiedla z  wykonawcą inwestycji.  Rada Osiedla poprosiła o przedstawienia aktualnego stanu prac związanego z budową Obwodnicy oraz planowanych zamierzeniach na najbliższe miesiące. Przedstawiciel firmy poinformował  o  stanie realizacji zadania, etapach realizacji  kolejnych  zadań, planowanym terminie zamknięcia ulicy Rdestowej.

Bardzo ważną i korzystną  dla mieszkańców zmianą będzie zapewnienie przejezdności ulicy Jerzmanowskiej. Utrzymane zostanie również rozwiązanie polegające na budowie sygnalizacji świetlnej na ulicy Piołunowej przy wjeździe na obwodnicę.

Firma Skanska zaakceptowała  propozycję Rady dotyczącą organizacji cyklicznych spotkań.

Najbliższe- marzec 2016r.

Kolejne informacje ze spotkania- mamy nadzieję równie korzystne jak te ww- będziemy przekazywali na bieżąco.

Starania Rady zmierzające do wprowadzenia jak najlepszych  zmian przynoszą  pozytywne rezultaty!

 

JS

Komunikacja po wybudowaniu obwodnicy Drukuj E-mail

Sz. P. Jolanta Silingiewicz

 

 

Wrocław, 2 grudnia 2015 r.

WTR-ZT.7242.45.2015.WM

Dotyczy:  Komunikacji zbiorowej do/z osiedla Jerzmanowo i Osiniec.

W nawiązaniu do Pani listu elektronicznego z dnia 26 listopada 2015r.  w sprawie tras autobusów i lokalizacji przystanków autobusowych po wybudowaniu Obwodnicy Osiedla Leśnicy uprzejmie informuję, że do/z osiedla Jerzmanowo planowane jest utrzymanie dotychczasowych  linii dziennych nr 109,117,129 i 609 oraz linii nocnej 249. Trasy tych linii w zasadzie będą się pokrywały z aktualnym ich przebiegiem, z pewną zmianą na odcinku pomiędzy węzłem skrzyżowania Obwodnicy Osiedla Leśnicy z Aleją Stabłowicką i skrzyżowaniem z ul. Piołunową oraz ul. Jerzmanowską. Na chwile obecną nie ma jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej rozwiązań drogowych w tym rejonie.

Lokalizacje przystanków autobusowych planowane są:

- przy skrzyżowaniu Obwodnicy z ul. Piołunową i z ul. Jerzmanowską;

- przy skrzyżowaniu ul. Piołunowej z ul. Jerzmanowską;

- przy skrzyżowaniu Obwodnicy z ul. Osiniecką.

Ponadto przed skrzyżowaniem ul. Jerzmanowskiej z Obwodnicą planowana jest docelowa pętla autobusowa, zamiast obecnej na parkingu Cmentarza Komunalnego Jerzmanowo.

Odnośnie komunikacji przez osiedle Osiniec, do czasu ukończenia Obwodnicy Osiedla Leśnicy oraz przebudowy ul. Osinieckiej,  umożliwiającej kursowanie autobusów w obu kierunkach, nie jest rozważane poprowadzenie linii autobusowej przez osiedle Osiniec.

 

Z poważaniem

 

Kierownik

Działu Zarządzania Transportem Publicznym

 

Arkadiusz Worońko

 

Obwodnica Leśnicy Drukuj E-mail

Zachęcam do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi budowy Obwodnicy Leśnicy.

 czytaj (kliknij)

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 64 - 72 z 307
 
 
Nowości
Licznik odwiedzin
odwiedzających: 391709
 
 
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team