Witamy na stronie Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 
 
 
 
 
Menu serwisu
Start
Wydarzenia
Korespondencja
Wspolpraca z Policja
- - - - - - -
Informacje
O radzie
Dyżury Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla
Ważne telefony
Czy wiesz ze ...
Napisz do nas
.......
Rozklad Jazdy
Archiwum
Szukaj
Administrator
Start arrow Informacje

Informacje
100% zwrotu- Program usuwania azbestu w 2017r. Drukuj E-mail

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia

Termin składania Deklaracji na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami - do dnia 31 grudnia 2016 r.
Deklaracje złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu.

W ramach Programu przewiduje się udzielenie do 100 % dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez Miasto w postępowaniu przetargowym.
Zasady realizacji Programu określa Zarządzenie Nr 4536/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i warunków realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia.

Deklaracje i wymagane załączniki należy przesłać na adres:
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia,
ul. W. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław
lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału w pokoju nr 403.

Opis procedury wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest TUTAJ.

Dokumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu.

Przy składaniu Deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

Realizacja Programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników.

Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub uzyskać pozwolenie na budowę /rozbiórkę obiektu.
Informujemy ponadto, że warunkiem realizacji Programu usuwania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Wrocław o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 Zródło:www.wroclaw.pl

Kanalizacja Drukuj E-mail

SIEĆ KANALIZACYJNA JERZMANOWO-JARNOŁTÓW

 

W związku z trwającymi pracami projektowymi nad siecią kanalizacyjną na osiedlach Jerzmanowo i Jarnołtów, zapraszamy mieszkańców ulic:

 

Piołunowa (od ul. Jerzmanowskiej do ul. Rodła)

Jerzmanowska (od n-ru 55 do 133)

Płużna

Ks. Bolesława Domańskiego

Augustyna Kośnego

Janiny Kłopockiej

Osiniecka  (od n-ru 116 do 124)

Jarnołtowska

Heleny i Ludwika Adamczewskich

Gałowska (od n-ru 3 do 43)

Samotworska (od n-ru 4 do 23)

Gruszowa (od n-ru 4 do 7)

Anny Jasińskiej

 

do świetlicy osiedlowej przy ulicy Jerzmanowskiej 102, w celu ustalenia lokalizacji sięgaczy kanalizacyjnych (sięgacz - odcinek od kanału głównego w ulicy do granicy  posesji).

 

Spotkania z projektantami  będą odbywać się w czwartki w godzinach od 17 do 18 30.

 

Daty spotkań 4.02, 11.02, 18.02., 25.02.

 

Więcej informacji pod numerem tel.  690-996-151.

 

 

 

Na spotkania zapraszają Rada Osiedla oraz Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT.

 

 

 
 
Wielkogabaryty -terminy Drukuj E-mail

Rada Osiedla informuje, iż w wyniku podjętych przez Radę działań w 2016 roku zaplanowano  następujące terminy podstawień   kontenerów na odpady wielkogabarytowe w stałych lokalizacjach: ( ul. Jarnołtowska 72, Jerzmanowska 79 (przystanek MPK), Jerzmanowska 102 (koło sklepu), Jerzmanowska 133 (okolice przychodni – przystanek MPK), Skarżyńskiego, Zarembowicza (obok krzyża), Osiniecka –dwie dotychczasowe lokalizacje(plac zabaw, rozwidlenie drogi za byłym sklepem), Samotworska)

22-01-2016,

 18-03-2016,

 20-05-2016,

 22-07-2016,

 26-08-2016,

 23-09-2016,

 25-11-2016

Dodatkowo kontenery zostaną podstawione w poniższych terminach  na ulicy Jarnołtowskiej za posesją 26; 18-03-2016, 22-07-2016, 23-09-2016, 25-11-2016.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przejazd testowy Adamczewskich Drukuj E-mail

Notatka z przejazdu próbnego 

 

Podczas próbnego przejazdu autobusem MPK na Osiedlu Jerzmanowo w dniu
9.12.2015r. przy udziale:
- przedstawicieli Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego-
- przedstawiciela MPK Sp. z o.o.
- przedstawicieli Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
- przedstawicieli Rady Osiedla Jerzmanowo

stwierdzono, że:

1.Nawierzchnia i podbudowa ulicy Adamczewskich wyklucza możliwość przejazdu
autobusów komunikacji miejskiej.
2.Ruch dwukierunkowy z parkowaniem samochodów na ulicy Adamczewskich
uniemożliwia przejazd autobusów komunikacji miejskiej - przejazd jest
możliwy przy wyeliminowaniu parkowania i wprowadzeniu ruchu
jednokierunkowego.
3.Na pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulicy Jerzmanowskiej i Adamczewskich
nie ma fizycznych możliwości zapewnienia postoju dla dwóch autobusów.
4.Nawierzchnia na pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulicy Jerzmanowskiej i
Adamczewskich stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. ZDiUM
zobowiązał się do naprawy nawierzchni celem zapewnienia bezpiecznego
przejazdu dla autobusów linii 117.
5.Postój autobusu na pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulicy Jerzmanowskiej
i Adamczewskich blokuje możliwość wyjazdu innym pojazdom z ulicy
Adamczewskich. Dla wyjazdu autobusów z pętli w kierunku centrum miasta
konieczne jest ustawienie lustra umożliwiającego bezpieczny wyjazd autobusu
oraz ustawienie punktu socjalnego (toalety).

W związku z powyższym, przeprowadzony przejazd próbny autobusem oceniono
negatywnie.

Pozdrawiam,

Adam Więcek
Urząd Miejski Wrocławia   |   Wydział Transportu
ul. Gabrieli Zapolskiej 4,  pok. 109,  50-032 Wrocław

Komunikacja_Jerzmanowo Drukuj E-mail

Wrocław 30.11.2015r.

 

Pan Dyrektor Marek Czuryło

Wydział Transportu/ Urząd Miejski

 

Dotyczy : propozycji w zakresie  komunikacji na osiedlu Jerzmanowo i Jarnołtów

W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się 25.11.2015r. Rada Osiedla Jerzmanowo proponuje  rozważenie następujących propozycji w zakresie usprawnienia komunikacji dotyczącej m.in. linii 129 i 117 :

        Wariant 1: Zamiana obu linii tj. linia 117 kończy bieg przy Cmentarzu;  linia 129 kończy bieg  na obecnej pętli 117. 

       Wjazd autobusu 129 na pętlę  ulicą Adamczewskich.

 Wariant 2: Wydłużenie  trasy autobusu 129, który jedzie ulicą Jerzmanowską, ulicą      

      Adamczewskich,   skręca ponownie w ulicę Jerzmanowską i wraca na pętlę Cmentarz.   

     Przypominam, iż wspólnie uzgodniliśmy przejazd testowy. Proszę o wskazanie terminu-

 dostosujemy się.

 

      Wariant 3: Wydłużenie trasy 129 do pętli na Jarnołtowie. Konieczna synchronizacja rozkładów        

      linii  109 i 129.

 

Wariant 4: Wydłużenie linii 129 do pętli w Ratyniu (skrzyżowanie Gromadzka-most Ratyński-Wojska Polskiego).

 

Wariant 5: Likwidacja linii 109 czyli  obecnych 36 kursów do Jarnołtowa, zwiększenie częstotliwości kursowania 609, tj.  wydłużenie wszystkich kursów  do Samotworu  czyli  do obecnych 16 kursów, które obsługuje 609  dołożenie 36 po zlikwidowanym 109  co dałoby nam  dziennie szacunkowo 50 kursów dziennie. Przedłużenie  linii 129 do pętli na Jarnołtowie. Warunek jeden- częstotliwość kursów musi być na  zbliżonym poziomie do obecnego.

 

Wariant 6: Zmiana trasy 129. Jedzie on przez Żerniki, przejazd  kolejowy w stronę SZPITALA i tam kończy trasę. Powrót przez Żerniki.

 

Wariant 7: 129 i 128 mają pokrywające się trasy na odcinku od Wejherowskiej aż do stacji kolejowej na Kuźnikach, gdzie 129 skręca na Kuźniki by zbierać ludzi na Legnicką, którzy równie dobrze mogą pojechać 126.  Proponujemy modyfikację  trasy 129 tak, aby autobus nie skręcał na Ostatnim Groszu w ul. Bystrzycką, tylko jechał przez Estakadę, dalej po trasie 409 aż do ul. Kosmonautów i tam skręcał do  Szpitala i Stadionu, albo krótszą trasą przez Nowy Dwór, Kuźniki, Metalowców, Stadion i Szpital.

 

 Niezależnie od ostatecznych ustaleń, jeżeli  żadna z naszych propozycji nie  będzie mogła być zrealizowana pozostajemy przy ustaleniach ze spotkania w UM czyli pozostawiamy  dotychczasowe rozwiązania komunikacyjne dotyczące 109  i 609 bez zmian.

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 19 - 27 z 172
 
 
Licznik odwiedzin
odwiedzających: 378329
 
 
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team