Witamy na stronie Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 
 
 
 
 
Menu serwisu
Start
Wydarzenia
Korespondencja
Wspolpraca z Policja
- - - - - - -
Informacje
Dyżury Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla
Ważne telefony
Czy wiesz ze ...
Napisz do nas
.......
Rozklad Jazdy
Archiwum
Szukaj
Administrator
Start arrow Informacje

Informacje
Obniżka ceny w ALBIE Drukuj E-mail

Poniżej informacja  z ALBY

23.05.13, Czwartek - Obniżki cen za usługi WPO Alba SA

Szanowni Klienci,

w okresie od stycznia do kwietnia 2013 roku nasza Spółka prowadziła intensywne działania mające na celu optymalizację kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z powodzeniem tych starań, prosimy wszystkich naszych Klientów indywidualnych (z domków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Wrocławia) o pomniejszenie płatności za miesiąc maj lub czerwiec, wyszczególnionej na uprzednio wysłanym do Państwa blankiecie opłat, o kwotę wskazaną w poniższej tabeli.*

 

Objętość pojemnika (l)

Kwota, o którą należy pomniejszyć opłatę majową lub czerwcową (PLN)

60

14,98

80

19,88

120

29,68

240

59,46

660

163,78

1100

273,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* dotyczy tylko tych klientów, którzy nie dokonali żadnych zmian w tym okresie.

Klienci, którzy zapłacili za nasze usługi z góry za okres od stycznia do czerwca otrzymają w miesiącu wrześniu odrębne pismo, w którym przedstawimy sposób zwrotu nadpłaty.

Pomniejszoną opłatę można wpłacić w kasie przy ul. A Ostrowskiego 7 (wejście od strony Estakady Klecińskiej), na wypełnionym blankiecie pocztowym lub przelewem.
Jak segregować śmieci? Drukuj E-mail

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 Zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, odpady komunalne z nieruchomości, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych będą odbierane z podziałem na:

- odpady zmieszane  np. opakowania styropianowe, popiół -nie gorący!, ( u nas czarne kontenery),

- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,( u nas żółte worki)

- papier i tektura,(u nas niebieskie kontenery)

- odpady zielone w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa, (u nas brązowe worki).

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania ww. odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przejęła Gmina, a powyższe obowiązki realizowane będą przez firmy odbierające odpady czyli w praktyce każdy kto zdecyduje się na segregowanie śmieci powinien otrzymać na naszych osiedlach:  dwa kontenery ( czarny i niebieski) oraz worki:  brązowy (odpady zielone; trawa. liście) i żółty (plastik i  metal-aluminium). Odbioru  odpadów dokonywać będzie na naszym terenie (Fabryczna) : Konsorcjum  złożone z CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o.  i  ALBA S.A.

Odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego i bezbarwnego będzie można wrzucić do ogólnodostępnych pojemników przeznaczonych do gromadzenia tego typu odpadów rozmieszczonych na terenie Miasta, których dokładne lokalizacje zostaną podane przez Gminę i wykonawcę, a także przekazać do PSZOK przy ul. Michalczyka 9 i ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu.

 

Skąd będzie wiadomo co gdzie wrzucać ?

Do selektywnego zbierania odpadów przeznaczone są pojemniki odpowiednio oznakowane zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia. Na pojemniku powinien znajdować się opis rodzaju odpadów na jakie jest przeznaczony oraz instrukcja informująca jakie odpady należy wrzucać do danego pojemnika oraz jakich wrzucać nie należy. 

Jeżeli na pojemniku brak jest stosownych opisów należy kierować się następującymi zasadami:

  

niebieski

MAKULATURA

gazety,  zeszyty, papier biurowy, opakowania z papieru, kartonu  i tektury itp.

 

żółty

PLASTIK

puste butelki typu PET, opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych

 

biały

SZKŁO
BEZBARWNE

Bezbarwne butelki i słoiki bez nakrętek

 

zielony

SZKŁO
KOLOROWE

Kolorowe butelki i słoiki  bez nakrętek

 

czerwony

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Np. świetlówki, baterie, opakowania po lakierach, farbach

 Odpady, które wrzucamy do pojemnika powinny być czyste, bez resztek jedzenia, kartony poskładane, a butelki typu PET i puszki zgniecione. 

 Pojemniki NIEBIESKIE służą do gromadzenia papieru i tektury. Wrzucamy do nich: gazety, czasopisma, papierowe torby na zakupy, stare książki, zużyte zeszyty, kartony, tektury, katalogi, reklamy i kalendarze ( bez zszywek).

Pamiętajmy, aby przygotować odpady do recyklingu - wyciągnąć zszywki, pozbyć się twardych okładek, pozgniatać kartony.

Do recyklingu nie nadają się tapety, artykuły higieniczne (pieluchy, chusteczki), worki po cemencie, kalka, papier tłusty lub z podklejoną folią.

Szkło bezbarwne wyrzucamy do BIAŁYCH pojemników, natomiast kolorowe do ZIELONYCH.

Do przetworzenia nadają się jedynie butelki i słoiki po żywności oraz kosmetykach. Nie tłuczmy ich przed wyrzuceniem, gdyż utrudnia to transport i składowanie. Do pojemników nie wrzucamy ceramiki, porcelany, kryształów, szyb samochodowych, luster, szkła żaroodpornego, okiennego, żarówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych oraz zniczy z woskiem.

ŻÓŁTE kontenery przeznaczone są na plastik, metale i opakowania wielomateriałowe. Składujemy w nich przede wszystkim:

- butelki po napojach, nakrętki, plastikowe worki,

 -kartony po płynnej żywności, np. po mleku, czy sokach, opakowania po kosmetykach

 -puszki po napojach czy żywności,

-aluminium, m.in. puszki po żywności, kapsle, nakrętki do słoików,

 metalowe rury,

 stare naczynia kuchenne i drobny złom,

 natomiast nie wrzucamy puszek po farbie i aerozolach oraz baterii. Przed wrzuceniem do pojemnika, ściągamy nakrętki, płuczemy butelki, puszki i opakowania po żywności oraz zgniatamy je.

Do powtórnego użycia nie nadają się opakowania po olejach, zabawki, sprzęt AGD, plastikowe szyby, opakowania po lekach, styropian.

 


Żródło: strona internetowa Ekosystem

Ostatnia aktualizacja ( sobota, 25 maj 2013 )
Wrocławski Budżet Obywatelski Drukuj E-mail

Wrocławski Budżet Obywatelski 2013

Odsłuchaj iWebreader. Naciśnij enter aby rozpocząć odtwarzanie


Budżet Obywatelski to nowy projekt miejski, w którym wrocławianie wskażą, co warto zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, a następnie zagłosują i wybiorą najlepsze lub najważniejsze ich zdaniem pomysły.

Pula pilotażowego programu wynosi 2 mln zł - za to można zrealizować wiele potrzebnych i od lat oczekiwanych projektów z zakresu zieleni, małej architektury, rekreacji czy też innych potrzeb ważnych dla lokalnych społeczności. Aby zgłosić swój pomysł wystarczy go opisać, zebrać niewielką grupę jego zwolenników, wstępnie oszacować potencjalny koszt i wysłać lub złożyć na gotowym formularzu do 20 kwietnia 2013 r. 

Zasady ogólne

1. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Wrocławia.

2. Wrocławski Budżet Obywatelski 2013 wynosi 2 000 000 zł

3. Z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane małe projekty (np. zieleń miejska, place zabaw, tereny rekreacyjno - sportowe, mała architektura, estetyka, chodniki, itp.).

4.  Projekty mogą być realizowane tylko na terenach, które należą do Miasta i nie mogą dotyczyć infrastruktury podziemnej.

5.  Koszt każdego projektu nie może przekroczyć 500 000 zł

 

Zgłaszanie projektów

6.  Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić:

a)    grupa mieszkańców Wrocławia,

b)    organizacja pozarządowa działająca na terenie Wrocławia.

7.  Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz, który można pobrać przez stronę internetową (tutaj - FORMULARZ NALEŻY ZAPISAĆ NA DYSKU, WYPEŁNIĆ I WYDRUKOWAĆ) i w Centrach Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego.

8.  Wypełniony formularz można przekazać osobiście lub pocztą na adres Biura Rady Miejskiej ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław. Można też wypełniony po zeskanowaniu przesłać na adres poczty elektronicznej:  

9. W przypadku przesłania formularza w formie elektronicznej, całkowita wielkość wiadomości nie może być większa niż 10Mb.

10. Formularz powinien być wypełniony czytelnie i podpisany przez lidera projektu
i wszystkich wnioskujących.

11. Nieprzekraczalny termin nadsyłania wypełnionych formularzy to 20 kwietnia 2013 roku. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego.

12. Formularze przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2013.

 

Weryfikacja projektów

13.  Zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Projekty nie spełniające wymogów formalnych określonych w formularzu, nie będą poddawane dalszemu procedowaniu.

14. Spośród zweryfikowanych projektów Zespół Opiniujący ustali listę 20, które następnie przez Radę Miejską Wrocławia zostaną poddane konsultacji. W skład Zespołu zostaną zaproszeni przez Prezydenta:

  • przedstawiciel Prezydium Rady Miejskiej Wrocławia wskazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • przewodniczący komisji Infrastruktury Komunalnej; ds. Osiedli; Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Wrocławia
  • po jednym przedstawicielu departamentów Urzędu Miejskiego Wrocławia odpowiedzialnych za merytoryczną stronę realizacji zgłoszonych projektów (DAR, DIG, DNR, DSS)
  • przedstawiciel Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego

15.  Zespół Opiniujący zweryfikuje projekty do 22 maja 2013 roku.

 

Konsultacje

16. W ramach zarządzonych przez Radę Miejską konsultacji odbędzie się głosowanie nad zweryfikowanymi przez Zespół Opiniujący projektami.

17.  Głosowanie będzie trwało od 4 do 17 czerwca 2013 roku.

18.  Mieszkańcy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty:

  • w zorganizowanych na terenie miasta punktach konsultacyjnych, na przeznaczonych do tego celu formularzach, 
  • lub w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego od 4 do 17 czerwca na stronie internetowej www.wroclaw.pl

19.  Prawo do udziału w konsultacjach ma każdy pełnoletni mieszkaniec Wrocławia.

20.  Można głosować tylko jeden raz, na maksymalnie 5 projektów.

 

Realizacja projektów

21. Projekty, które w wyniku konsultacji uzyskają największe poparcie mieszkańców będą realizowane w roku 2013 lub 2014 – w zależności od zakresu i czasu niezbędnego na ich przygotowanie i wykonanie.

22. Prace na każdym etapie przygotowania i realizacji Budżetu Obywatelskiego 2013 będą podawane do publicznej wiadomości.

Chcąc skorzystać z możliwości przesłania wiadomości w formie zaszyfrowanej
zgodnej z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, należy zrobić
poprzez import załączonego certyfikatu publicznego do swojego programu
pocztowego. Następnie zaimportowanym certyfikatem należy zaszyfrować
wysyłaną wiadomość. Wypowiedzenie umowy na odbieranie odpadów komunalnych Drukuj E-mail

Wypowiedzenie umowy na odbieranie odpadów komunalnych ( informacja  ze  strony internetowej Miasta Wrocławia)

15 marca 2013 09:38

Odsłuchaj iWebreader. Naciśnij enter aby rozpocząć odtwarzanie


Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013 r. Miasto przejmie na siebie obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z uchwałą nr XXIX/656/12 RM Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 r. odpady będą odbierane również z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Ustawa nie przewiduje automatycznej utraty mocy zawartych umów na odbieranie odpadów z chwilą wejścia w życie nowych nowego systemu.
 
W związku z powyższym właściciele nieruchomości muszą rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.
Należy zatem jak najszybciej przeanalizować treść umów na odbieranie odpadów komunalnych.
Jeżeli umowa została zawarta z terminem wypowiedzenia 3 miesiące należy wypowiedzieć ją do końca marca. Jeżeli termin wypowiedzenia jest jednomiesięczny umowę należy wypowiedzieć najpóźniej do końca maja 2013r.

W przypadku gdy nie rozwiążemy umowy na odbieranie odpadów od dnia 1 lipca 2013r. będziemy musieli ponosić podwójne koszty odbioru odpadów tj. opłatę za gospodarowanie odpadami zgodnie ze złożoną deklaracją oraz należność z tytułu umowy o świadczenie usług odbierania odpadów.
 
Szczegółowe informacje na temat wypowiedzenia umowy oraz wzór wypowiedzenia dostępne są na stronie internetowej Ekosystem Sp. z o.o.  
http://www.ekosystem.wroc.pl/odbior-odpadow-komunalnych/jak-wypowiedziec-dotychczasowa-umowe-z-odbiorca-odpadow-komunalnych

Tramwaje na Nowy Dwór Drukuj E-mail
Zachęcam do zapoznania się z artykułem dotyczącym planów MPK w zakresie komunikacji na Nowy Dwór
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 73 - 81 z 177
 
 
Licznik odwiedzin
odwiedzających: 391721
 
 
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team