Witamy na stronie osiedli Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 
 
 
 
 
Menu serwisu
Start
Korespondencja
Ważne telefony
.......
Rozklad Jazdy
Ciekawostki
Administrator
Start arrow Korespondencja

Korespondencja
Wyłączenie wody 10.01.2022r Drukuj E-mail
WYŁĄCZENIE WODY
MPWiK S.A. informuje, że z powodu prac na sieci wodociągowej
w dniu 11-01-2022 od godz. 08:00 do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicach:
- Janiny Kłopockiej 4;
- Janiny Kłopockiej nieparzyste numery od 1 do 9;
- Pawła Kwoczka 1;
- Piołunowa 20;
- Piołunowa nieparzyste numery od 9 do 11;
- Piołunowa 17; - Piołunowa 21
- Rodła nieparzyste numery od 3 do 7
Przy okazji informacja: Kwoczek Paweł (1904-1975) - adwokat i działacz polonijny na Śląsku Opolskim, kierował Związkiem Harcerstwa Polskiego w Niemczech, bronił polskich działaczy w procesach politycznych wytoczonych przez władze III Rzeszy, więzień Buchenwaldu.
Graniczna_WIM Drukuj E-mail

Wrocław 01.12.2021r

 

Pan

Andrzej Brzoza

Z-ca Dyrektora

Wydziału Inżynierii Miejskiej

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

w nawiązaniu do pisma WIM-ER-D.7223.747.2021 MWO dotyczącego parkowania pojazdów przy ulicy Granicznej we Wrocławiu, Rada Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice -Osiniec, po przeprowadzeniu  konsultacji z mieszkańcami osiedla wnioskuje o objęcie zakazem zatrzymywania się pojazdów czyli likwidację znaku B-36 z T-25c na tej ulicy. Przemawiają za tym liczne zdarzenia drogowe, zagrożenie bezpieczeństwa dla pojazdów wyjeżdżających z posesji wynikającego ze słabej widoczności oraz wykorzystywanie  pasa drogowego jako stałego  miejsca parkingowego.

Na wniosek mieszańców  wnosimy również o sygnalizację świetlną na ulicy Granicznej13 w okolicy jednostki wojskowej. Podyktowane jest to znacznym przekraczaniem prędkości na ulicy.

 

 W załączeniu uchwala Rady osiedla nr III/7/21 z dnia 1.12.2021r. oraz nr III/8/21 z dnia 1.12.2021r.

 

Przewodnicząca Rady Osiedla

Jolanta Silingiewicz

Apel do władz miasta Drukuj E-mail

Rada osiedla podjęła uchwałę dotyczącą  wystąpienia do władz Miasta z apelem o treści jn. Podobne uchwały podjęły inne rady.

Załącznik nr 1

do uchwały nr III/6/2021

Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

z dnia 1.12.2021r.

 

 

APEL

  W imieniu mieszkańców naszego Osiedla zwracamy się z apelem do władz Wrocławia o powrót do rozmów z władzami województwa dolnośląskiego w sprawie stworzenia wspólnej oferty biletowej dla systemu kolei aglomeracyjnej.

 Przyjęta jednogłośnie przez sejmik województwa obywatelska uchwała o kolei aglomeracyjnej stanowi doskonały punkt wyjścia, aby ponownie otworzyć temat przywrócenia honorowania karty miejskiej UrbanCard w pojazdach marszałkowskich przewoźników kolejowych na trasach w obrębie miasta i jego „obwarzanka”. System ten, do niedawna obowiązujący, był nie tylko intuicyjny dla podróżnych, ale także znacznie upraszczał sytuację podróżnych, będąc jednocześnie ofertą niezwykle atrakcyjną cenowo. Przez lata obowiązywania zakorzenił się w świadomości mieszkańców. Dla wielu osób skoordynowanie biletu komunikacji miejskiej i swoistej kolei dojazdowej było swego rodzaju powodem do dumy i świadectwem „europejskości” Wrocławia.

 Dostrzegamy działania podejmowane przez Miasto po wygaśnięciu dotychczasowego porozumienia, jednak statystyki sprzedażowe biletu „Nasz Wrocław Kolej” nie dorównują osiąganym wcześniej liczbom podróżnych. Efekty tego dostrzegamy na ulicach naszych Osiedli, gdyż najczęściej wybieraną alternatywą jest indywidualna komunikacja samochodowa. Mowa tu nie tylko o mieszkańcach ościennych gmin, którzy do tej pory mogli skorzystać z połączeń kolejowych, ale także podróżnych wybierających trasy wewnątrz miasta, jak np. z/do Brochowa, Leśnicy, Żernik czy Psiego Pola.

 

Wrocław w 2020 roku został uznany za jedno z 40 najbardziej zakorkowanych miast świata. W zatorach marnujemy mnóstwo czasu, który kreatywnie moglibyśmy spożytkować zawodowo, rodzinnie czy społecznie. Często przekraczane są normy zanieczyszczeń powietrza – oddychanie tak zanieczyszczonym powietrzem znacznie podnosi ryzyko zachorowania na raka płuc, astmę lub inne choroby układu oddechowego. Korki generują również hałas i utrudniają funkcjonowanie wszystkim mieszkańcom. Na kolej warto również stawiać, mając na uwadze kryzys klimatyczny, którego jesteśmy świadkami.

 Mając na uwadze powyższe argumenty raz jeszcze apelujemy o powrót do rozmów i wypracowanie (przywrócenie) rozwiązań korzystnych dla podróżnych. Najważniejsze jest tu bowiem dobro naszych mieszkańców!

 

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 03 grudzień 2021 )
Plac dozynkowy Drukuj E-mail
Informacja dotycząca placu dożynkowego
Prawie 2 lata temu rada osiedla wystąpiła z wnioskiem w ramach FO o rewitalizację tzw. Placu dożynkowego. W tym czasie przedstawiciele rady odbyli kilka spotkań w terenie z kompetentnymi jednostkami miejskimi, wysłanych zostało kilka pisemnych opinii. ZIM musiał przygotować całą procedurę przyłączeniową, otrzymać warunki z Tauronu . Efektem tych prac było przygotowanie koncepcji „Zagospodarowania placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Gałowskiej we Wrocławiu” przez wybraną pracownię architektoniczną.
W ramach inwestycji planowane jest
• Utwardzenie kostką betonową ciągu pieszego przy zachodniej granicy działki (od Jerzmanowskiej do Gałowskiej),
• Utwardzenie placu pomiędzy boiskiem a drzewami
• Wykonanie punktu zasilania dla potrzeb organizacji imprez plenerowych wraz z wewnętrznymi liniami kablowymi niskiego napięcia
• Oświetlenie placu
• Demontaż ogrodzenia poprzecznego wewnętrznego w środkowej części i nasadzenie w tym miejscu krzewów

Jest to pierwszy etap, który jeszcze potrwa, bo przed nami akceptacja propozycji, badania archeologiczne, następnie przetarg na wybór wykonawcy.
W kolejnym etapie planujemy, po ustaleniu właściciela terenu czyli właściwej jednostki miejskiej, dokonać rewitalizacji obu boisk
(myślę, że nowa rada będzie to kontynuowała).
JS


Plany kandydatów do RO w nowej kadencji Drukuj E-mail

UWAGA! Poniższe propozycje zadań do realizacji napisałam w imieniu 15 osób. Na opublikowanej liście są wszyscy byli radni czyli wspomniane 15 osób, nie było tylko Pana pod nr 8 oraz nr 14.

Co chcielibyśmy zrobić jako rada lub kontynuować to co została rozpoczęte? -oczywiście przy czynnym zaangażowaniu mieszkańców:

1.Kanalizacja sanitarna. Jest to bardzo ważne i długofalowe  wyzwanie.

2. Kanalizacja deszczowa - brak odprowadzenia wód deszczowych powoduje zastoiny wodne na jezdni, brak możliwości wybudowania chodników. To jest istotne zadanie dla tej rady. Rozpoczniemy kompleksowe działania w tym zakresie ( aktualnie zgłosiliśmy 2 newralgiczne miejsca).

3.Plac dożynkowy- w trakcie jest realizacja pierwszego etapu; prace projektowe dot. zrobienia przyłącza elektrycznego, oświetlenie placu, przyłącze imprezowe, wybrukowanie „przedeptu” od ulicy Jerzmanowskiej do ulicy Gałowskiej, zdemontowanie starej siatki i nasadzenie krzewów na fragmencie placu. W kolejnym etapie, po  ustaleniu właściciela terenu ( a nie jest to wszystko takie proste) planujemy rewitalizację boiska do koszykówki oraz siatkówki.

4. Utrzymanie komunikacji miejskiej ( już raz udało nam się zapobiec  zmianom linii 109). To jest i  będzie priorytet  dla rady i dla mieszkańców.

5. Aleja Stabłowicka - współpraca z RO Leśnicą i wykonawcą ( pamiętacie, że dzięki współpracy z wykonawcą i Miastem przy  budowie obwodnicy udało nam się zachować przejezdność ulicy Jerzmanowskiej oraz wywalczyć światła na skrzyżowaniu w kierunku Biedronki?)

6. Chodnik na cmentarz – etap opracowywania koncepcji -monitoring zadania zgłoszonego w ubiegłej kadencji.

7. Utwardzenie ulicy Rodła  na odcinku od ul. Ks. Matuszka do ul. Koniecpolskiego.

8. Progi zwalniające na ulicach (przykładowo; Płużna, Kośnego, Jarnołtowska).

9. Kontynuacja zadania -doświetlenie ulic:  Osinieckiej, łącznik Adamczewskich –Gałowska, Jarnołtowska, 2 przedepty w okolicach Jerzmanowskiej ( zadanie zgłoszone w ramach FO) oraz ulica Płużna.

10. Zazielenianie osiedli - mam nadzieję, że wszystkim podobają się nasadzenia hortensji w okolicach skrzyżowania ul. Jerzmanowskiej czy nasadzenia na skwerku w pobliżu sklepu? Będziemy starali się przy czynnej współpracy mieszkańców zakładać mikroparki, ukwiecać, zazieleniać, kolejne miejsca na osiedlach.

11. Park krajobrazowy  -monitoring działań podejmowanych  w parku, uporządkowanie ścieżki edukacyjnej i uaktywnienie miejsca wspólnie z DZPK.

12.Kontynuacja corocznych zadań typu: dożynki, dzień kobiet, Poznaj swoje miasto, turniej sportowy, wycieczki, mikołaj   (zakres uzależniony od otrzymanego dofinansowania po uprzednim złożeniu projektów zadań przygotowanych przez radę). To są bardzo praco- i czasochłonne zadania.

13.Realizacja dalszych działań na świetlicy osiedlowej dla dzieci ( mikołaj, zabawa karnawałowa-Dzień dziecka -nowa propozycja) oraz dla młodzieży (przy założeniu, że będzie troszkę więcej uczestników, a nie 2 osoby lub ZERO i określeniu zasad korzystania ze świetlicy).

14. Porządek na osiedlach- działania uświadamiające, akcje porządkowe oraz doraźne zamawianie kontenerów (oprócz miejsc stałych) na odpady wielkogabarytowe i zielone.

15. Wsparcie charytatywne- zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, „akcja  z nakrętkami dla hospicjum”, paczki świąteczne.

16.Wsparcie inicjatyw WBO, mikrograntów zgłaszanych przez mieszkańców  ( podejmowanie stosownych uchwał przez RO, promocja projektów oraz zbieranie i dyżury przy zbieraniu głosów).

17.Udział w spotkaniach z jednostkami miejskimi oraz międzyosiedlowymi w tym z Porozumieniem Wrocław Zachód -podejmowanie wspólnych inicjatyw.

18. Place zabaw na osiedlach - kontynuacja działań w kierunku uzupełniania placów o nowe urządzenia.

19. Świetlica osiedlowa - podniesienie estetyki na zewnątrz oraz kwestie modernizacji wewnątrz.

20.Sprawy bieżące ( w tym zgłaszanie awarii, koszenia).

JS

 

 

 

<< Start < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 12
 
 
Nowości
Licznik odwiedzin
odwiedzających: 424001
Data i czas
Licznik odwiedzin
Aktualnie jest 2 gości online.

W tym roku odwiedziło nas 916 gości.
 
 
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team