Witamy na stronie Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 
 
 
 
 
Menu serwisu
Start
Wydarzenia
Korespondencja
Wspolpraca z Policja
- - - - - - -
Informacje
O radzie
Dyżury Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla
Ważne telefony
Czy wiesz ze ...
Napisz do nas
.......
Rozklad Jazdy
Archiwum
Szukaj
Administrator
Start arrow Korespondencja

Korespondencja
Zmiana organizacji ruchu na Samotworskiej Drukuj E-mail

Zmiany na ul. Samotworskiej.

W końcu częściowo udało się, wkrótce zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych na ulicy Samotworskiej - wjazd do miasta. Nowy znak pojawi się w ciągu kolejnych 14 dni. Zmiana ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działanie DIiT jest odpowiedzią na nasze wcześniejsze pisma. Tym samym powinniśmy odczuć chociaż trochę mniejszy ruch na Jarnołtowskiej i Jerzmanowskiej. Przeprowadziliśmy też rozmowy z właścicielami firm mających bazy samochodowe na ul. Samotworskiej. Ulica Samotworska jest od 3 lutego ulica główną, a Gałowska ( mowa o jezdni ziemnej -trudno ją nazwać ulicą) -podporządkowaną

Jarnołtowska-odpowiedź z WIM Drukuj E-mail
Notatka ze spotkania konsutacyjnego Drukuj E-mail

Notatka

ze spotkania z mieszkańcami osiedli: Jerzmanowo, Jarnołtów, Strachowice, Osiniec

w sprawie „Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021”,

które odbyło się w piątek,  8 listopada 2019r.o godz.19 w Świetlicy Osiedlowej

przy ul. Jerzmanowskiej 102 we Wrocławiu

 

 W spotkaniu wzięło udział  30 osób w tym: 10 radnych oraz 20 mieszkańców zgodnie z listą obecności.

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Jerzmanowo -Jarnołtów-Strachowice-Osiniec przywitała zebranych oraz przedstawiła  cel i harmonogram spotkania, a następnie moderowała spotkanie.

Spotkanie składało się z II części:

1.      część pierwsza poświęcona została przedstawieniu ogólnych zasad Funduszu Osiedlowego ( z wykorzystaniem prezentacji ze strony www.wroclaw/rozmawia),

2.      część druga –przedstawienie szczegółowego harmonogramu i terminów działań  związanych z FO  oraz omówienie inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców.

Ad pkt 1

Przewodnicząca przedstawiła założenia FO. Fundusz Osiedlowy w zaprezentowanej wersji jest to program pilotażowy, realizowany w cyklu 2-letnim. Zgłoszone do realizacji zadania będą podlegały weryfikacji. Przygotowano specjalną aplikacje do wprowadzania zadań przez przeszkolonych przedstawicieli rad. Ostateczną decyzję o tym, które zadania będą zgłaszane podejmuje rada osiedla nadając poszczególnym zadaniom odpowiednie priorytety.

Pierwsza realizacja zadań przewidywana jest najwcześniej na maj przyszłego roku.

Nasze osiedla w ramach Funduszu Osiedlowego otrzymały 518.044,23 zł.

 

Ad pkt 2.

Przewodnicząca przedstawiła  z wykorzystaniem prezentacji elektronicznej propozycje zadań inwestycyjnych zgłoszone przez mieszkańców i  zaproponowane przez radę, a także harmonogram dalszych działań. Nie wpłynął żaden wniosek  z Jarnołtowa i Strachowic. Po odczytaniu i przedyskutowaniu zgłoszonych zadań do programu FO z osiedla Osiniec i Jerzmanowo postanowiono w pierwszej kolejności zgłosić zadania inwestycyjne  dotyczące:

 

  1. Uzupełnienia oświetlenia ulicznego:
  • ul. Osinieckiej 66A,66F
  • Gałowska-Adamczewskich /łącznik/
  • ul. Jarnołtowska od nr 15
  • ul. Jerzmanowska-Płużna /łącznik /
  • ul. Adamczewskich- Jerzmanowska (przedept w kierunku przystanku autobusowego)

 

Ww zadanie otrzymało najwyższy priorytet czyli ‘1”  Przy wyborze zadania do realizacji  wzięto pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, oraz celowość i gospodarność wydawanych środków.

 

  1. Wykonanie przyłącza energetycznego na placu sportowym ( tzw. dożynkowym) przy ul. Gałowskiej łącznie z oświetleniem i wybrukowaniem niewielkiego fragmentu placu.

Ww zadanie otrzymało  priorytet  ‘2”

 

  1. Wykonanie chodnika ul. Adamczewskich-Gałowska /łącznik 140m/

Ww zadanie otrzymało priorytet  ‘3” .

 

  1. Kontynuacja chodnika na ul. Jarnołtowskiej w kierunku karczmy Rzym.

 Ww zadanie otrzymało priorytet  ‘4” .

 

Zgłoszone zadanie dotyczące ogrodzenia placu zabaw w Osińcu realizowane będzie poprzez inne działanie np. sponsoring lub wystąpienie do Zarządu Zieleni Miejskiej. Analogicznie-progi zwalniające ( wystąpienie do WIM).     

 

Zgodnie z przekazaną przez Przewodniczącą informacją  kolejne działania po  przygotowaniu notatki ze spotkania, to: zatwierdzenie notatki   przez Zarząd Osiedla   w dniu 12.11.br, publikacja notatki na  stronie miasta  oraz podjęcie stosownych uchwał dotyczących zadań inwestycyjnych przez Radę Osiedla i terminowe ich zgłoszenie w  aplikacji.

   

 

 

  

                                  

 

  

 

Fundusz osiedlowy Drukuj E-mail

Konsultacje Funduszu Osiedlowego

Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Osiedla  informuje o rozpoczęciu  konsultacji społecznych dotyczących  pilotażowego programu „Fundusz Osiedlowy”. Szczegółowe zasady Funduszu Osiedlowego znajdują się na stronie www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy

Prosimy o zgłaszanie inwestycji, które Pani/Pana zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach ww  programu w latach 2020–2021. Do dyspozycji osiedli Jerzmanowo, Jarnołtów, Strachowice, Osiniec  przeznaczono kwotę 518.044,23 zł.

Propozycje zadań inwestycyjnych  można składać:

1)   e-mailem na adres od 14 października 2019r  do 3 listopada 2019r. Propozycja powinna zawierać –krótki opis inwestycji wraz z uzasadnieniem oraz  lokalizacją –fragment mapy lub szkic.

2)   pisemnie w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Jerzmanowskiej 102 w  godzinach dyżurów radnych.

Otwarte spotkanie  z mieszkańcami odbędzie  się  8 listopada w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Jerzmanowskiej 102 o godz.19:00.

Osiedle Jerzmanowo Drukuj E-mail

Wrocław 25.04.2019r.

Pani Dyrektor

Elżbieta Urbanek

Departament Infrastruktury i Transportu

ul. G. Zapolskiej 4

50-032 Wrocław

 

 

Dotyczy: spraw osiedla Jerzmanowo

 

Rada Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec  zwraca się z prośbą o:

 

1)    rozważenie zamontowania progów zwalniających na ul. Piołunowej przed skrzyżowaniem z ul. Jerzmanowska, Płużną i Osiniecką. Samochody jadące z obwodnicy w kierunku ul. Rdestowej/Jerzmanowskiej  poruszają się  bardzo szybko i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych przechodzących przez pasy lub grup rowerzystów.

 

2)    postawienie 2-3 „pachołków” na chodniku/zakręt w ul. Jerzmanowskiej w kierunku Rdestowej – wjeżdżają samochody (problem zgłaszany wcześniej do ZDiUM –brak odpowiedzi)

 

3)    ponowne wprowadzenie organizacji ruchu obowiązującej przed wybudowaniem obwodnicy czyli pierwszeństwa dla poruszających się ulicą Jerzmanowską. Nadmieniamy, że  zmodernizowane skrzyżowanie dotyczy ulic:Jerzmanowska-Gruszowa-Rdestowa-Piołunowa, a nie wyłącznie Jerzmanowska-Piołunowa-Rdestowa.

    Powrót do poprzedniej, satysfakcjonującej mieszkańców organizacji ruchu, zapewniającej płynny przejazd  autobusom komunikacji miejskiej, samochodom osobowym mieszkańców osiedli, był uzgadniany na wspólnych spotkaniach roboczych. Dodatkowo, taka organizacja ruchu obowiązywała  cały czas do momentu przebudowy. Mamy liczne interwencji mieszkańców w tej sprawie.

 

4)    potwierdzenie, że równocześnie z budową kanalizacji  w ulicy Jerzmanowskiej będzie budowany chodnik w stronę cmentarza komunalnego. Jest to dla naszych mieszkańców priorytet, a w obecnej  sytuacji wzmożonego ruchu samochodowego zapewnienie bezpiecznego poruszania się.

 

5)    doraźne poprawienie stanu ulicy Gałowskiej oraz Płużnej, które są w stanie katastrofalnym.

 

6)    włączenie całej ulicy Gałowskiej do planu kompleksowego odtworzenia łącznie z chodnikiem przy realizacji kanalizacji

 

7)    udzielenie informacji kiedy nastąpi rozpoczęcie modernizacji ulicy Kośnego, która już wcześniej ujmowana była  w planach inwestycyjnych

 

Z poważaniem

Jolanta Silingiewicz

Przewodnicząca Rady Osiedla

Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 05 maj 2019 )
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 86
 
 
Nowości
Licznik odwiedzin
odwiedzających: 336547
 
 
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team