Witamy na stronie Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 
 
 
 
 
Menu serwisu
Start
Wydarzenia
Korespondencja
Wspolpraca z Policja
- - - - - - -
Informacje
Dyżury Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla
Ważne telefony
Czy wiesz ze ...
Napisz do nas
.......
Rozklad Jazdy
Archiwum
Szukaj
Administrator
Start arrow Korespondencja

Korespondencja
Informacja ze spotkania Drukuj E-mail

INFORMACJA ze SPOTKANIA

21 grudnia 2020r odbyło się zainicjowane przez RO spotkanie, w którym w imieniu pana Prezydenta Jacka Sutryka udział wzięli dyrektorzy; Bartłomiej Świerczewski (Dep. Spraw Społecznych),Jacek Pluta (Dep. Sp.Społ), Elżbieta Urbanek (Dep. Infrastruktury i Transportu), Elwira Nowak (WIM) oraz pani architekt  Marta Klier z Biura Rozwoju Wrocławia UM. Na spotkaniu poruszyliśmy tematy dotyczące:

1.      Realizacji projektu WBO (nr 557)–skwerek Św. Jadwigi

2.      Skrzyżowanie ulicy Jerzmanowskiej-Rdestowej w kontekście uspokojenia ruchu i przywrócenia poprzedniej organizacji  ruchu, tj. pierwszeństwo  dla jadących ul. Jerzmanowską

3.      Realizacji zadań w ramach Funduszu Osiedlowego (doświetlenie ulic łącznik Gałowska-Adamczewskich, Płużna-Jerzmanowska, Jarnołtowska, Jerzmanowska  -koło przystanku, Osiniecka)

4.      Świetlica osiedlowa –konieczność remontu

5.      Zakłady zajmujące się odpadami na terenie naszych osiedli, ich wpływ na ekologię i życie mieszkańców

Ad.1 Przetarg na realizację zadania został unieważniony ze względu na wysokie koszty, które przedstawili potencjalni wykonawcy. W tej chwili  WIM „szuka” brakujących środków na zadanie i jest „dobrej myśli”na ich pozyskanie. Będziemy temat nadal monitorowali.

Ad.2 Ten punkt wywołał dłuższa dyskusję. Rada  ponownie zawnioskowała o przywrócenie organizacji ruchu sprzed budowy tzw. obwodnicy Leśnicy. W opinii  WIM i Dep. Inf. nie jest to możliwe ze względu na negatywną opinię Komisji Bezpieczeństwa UM oraz Policji. Pani dyr. Nowak zaproponowała  ZAMKNIĘCIE ULICY RDESTOWEJ, co spowodowałoby  uspokojenie ruchu oraz bezpieczeństwo dla mieszkańców posesji znajdującej się bezpośrednio przy ulicy.  Potwierdziła, że na ulicy pojawią się wkrótce dodatkowe zabezpieczenia tzw. szykany. Zostanie również uwzględniona prośba RO o wprowadzenie znaku zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych w ulicę Rdestową od strony ul. Jerzmanowskiej (obecnie jest brak takiego znaku).

Czy całkowite zamknięcie ruchu ( jako ostateczność) na ulicy Rdestowej- zaraz za wjazdem w ul. Gałowską  to dobre rozwiązanie?

 O słuszności proponowanego podejścia będziemy pytali Mieszkańców, dlatego też wkrótce przeprowadzimy ankietę wśród Mieszkańców w tym zakresie.

Ad.3 RO zasugerowała, aby skoordynować prace dot. realizacji oświetlenia z budowaną obecnie kanalizacją co zostało przyjęte bardzo pozytywnie (chodzi o koszty).

Ad.4 RO poruszyła konieczność wizji lokalnej przedstawicieli właściwych służb miejskich w celu podjęcia decyzji o ewentualnych pracach naprawczych. Otrzymaliśmy e-mailową informację, że na początku 2021 r takie spotkanie się odbędzie.

Ad.5 Jerzmanowo, Jarnołtów-osiedla biorące udział w  programie pilotażowym tzw. Osiedla Kompletne mające  mieć specyficzny, sielski charakter,z drobnym rzemiosłem, a z drugiej strony powstająca kruszarnia, składowiska różnych odpadów na terenie przylegającym do Krajobrazowego Parku Doliny Bystrzycy i obszaru Natura 2000. Zasygnalizowane przez nas tematy, poparte wcześniejszą korespondencją do różnych jednostek zostaną ponownie przeanalizowane. Czekamy na efekty.

 JS

 

Skrzyzowanie Jerzmanowska -pismo do Pana Prezydenta Drukuj E-mail

Rada Osiedla                                                                                                                                   Wrocław 04-12-2020r

Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec  

ul.Jerzmanowska 102, 54-530 Wrocław                                               

Pan Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

 

Dotyczy: rozwiązań komunikacyjnych na skrzyżowaniu ulicy Jerzmanowskiej i Rdestowej

Szanowny Panie Prezydencie,

 W imieniu mieszkańców zwracamy się do Pana z prośbą o wsparcie naszych działań zmierzających do przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu na ww skrzyżowaniu. Pisząc „poprzednia organizacja ruchu” mam na myśli tę, która obowiązywała na osiedlu  przez szereg lat do czasu wybudowania tzw.obwodnicy Leśnicy, a mianowicie z pierwszeństwem przejazdy dla jadących ulicą Jerzmanowską. W trakcie budowy obwodnicy jako Rada  reprezentująca mieszkańców zgodziliśmy się na wprowadzenie przez WIM tymczasowego rozwiązania  czyli zmianę podporządkowania ulic na czas ukończenia budowy. Niestety, czujemy się oszukani, bowiem poprzednio obowiązujące rozwiązanie komunikacyjne nie zostało przywrócone. Zwracaliśmy się kilkakrotnie do WIM w tej sprawie, ale zawsze otrzymujemy odpowiedź, że powrót do poprzedniego rozwiązania nie jest możliwy. Nie zgadzamy się z takim podejściem i przedstawianymi argumentami.

Obecnie na osiedlu budowana jest kanalizacja. „Projekt  zmian w organizacji ruchu docelowego na osiedlu powstaje w ramach projektów odbudowy nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu” –o czym poinformowała nas Pani dyr. Elwira Nowak, za co jesteśmy Jej bardzo wdzięczni. Uważamy,że jest to dobry moment, aby ponownie przeanalizować obecne rozwiązanie  komunikacyjne na skrzyżowaniu.  W trakcie spotkania  przedstawicieli Rady Osiedla  z Biurem Projektowym, które obecnie  przygotowuje propozycje nowych rozwiązań  panowie Projektanci, również dostrzegli potrzebę zmiany obecnej sytuacji,  o czym powiadomili WIM. Również  Ich  starania  nie uzyskały aprobaty w WIM.

 Argumentami przemawiającymi za przywróceniem ”starej organizacji ruchu”, które dostrzegają Mieszkańcy, Rada Osiedla, projektanci są następujące :

1) autobusy komunikacji miejskiej jadące ul.Jerzmanowską w stronę Żernik włączają się do ruchu z ulicy podporządkowanej co nie jest do końca łatwe i naszym zdaniem nie powinno tak być,

2) obwodnica Leśnicy nie jest w pełni wykorzystana, bowiem większość samochodów pędzi  na skróty ulicą Piołunową i Rdestową omijając  obwodnicę i zwiększając jednocześnie ruch na osiedlu,

3) bardzo duży ruch  z ul.Piołunowej  w kierunku Rdestowej utrudnia włączenie się do ruchu mieszkańcom osiedla z ul. Jerzmanowskiej  i stwarza niebezpieczeństwo dla jadących pojazdów,  

4) brak poboczy  szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku zlokalizowanego przy ul. Jerzmanowskiej 70, stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla mieszkających tam osób. Niebezpieczeństwo to zostało potwierdzone licznymi wypadkami, gdy kierujący pojazdami wjeżdżali w płot okalający wspomnianą nieruchomość.

Pragniemy poinformować, że obiecano nam -oprócz wybudowanych, dwóch progów zwalniających na ul. Rdestowej – dodatkowe; do tej pory ich nie ma.

Od ponad dwóch lat prosimy o  zmianę organizacji ruchu, którą  uznajemy za konieczną w celu poprawienia bezpieczeństwa, ale bezskutecznie. Jeszcze raz prosimy o przeanalizowanie tej sytuacji przez odpowiednie służby i wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

 

Z poważaniem

Jolanta Silingiewicz

Przewodnicząca Rady Osiedla

 

Ostatnia aktualizacja ( sobota, 05 grudzień 2020 )
Poradnictwo-cyberprzemoc Drukuj E-mail

Poradnictwo ds. cyberprzemocy i uzależnień od nowych technologii.

Poprzez specjalny numer telefonu i adres e-mail można kontaktować się ze specjalistkami - z psycholożką specjalizującą się w tematyce cyberprzestrzeni oraz z psychoterapeutką ds. uzależnień behawioralnych - które bezpłatnie wspierają każdego, kto potrzebuje wsparcia w poruszaniu się w cyberprzestrzeni (https://wcrs.wroclaw.pl/artykul/2087-cyberporadnia).

Stale można pisać na adres e-mail:

Można też dzwonić w każdą środę w godzinach od 16 do 18 na numer telefonu: 538 579 519

Do kontaktu zapraszamy wszystkich:

• młodzież,
• rodziców i innych opiekunów,
• osoby, które doświadczają trudności w cyberświecie lub niepokoją się o kogoś bliskiego,
• osoby, które chcą skuteczniej edukować młodzież i dzieci w tematyce: cyberuzależnień, cyberprzemocy oraz cyberbezpieczeństwa,
• osoby, które chcą lepiej rozumieć, co dzieje się z człowiekiem w przestrzeni cyfrowej.

Strachowice - może rondo? Drukuj E-mail

Rada Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-

-Strachowice-Osiniec                                                                                          Wrocław  02-10-2020r

 

Pani  Elwira Nowak

Dyrektor

Wydziału Inżynierii  Miejskiej

 

Dotyczy: propozycji zmian w organizacji ruchu na osiedlu Strachowice

Szanowna Pani Dyerktor

Rada Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec, w imieniu mieszkańców osiedla Strachowice zwraca się z prośbą o rozważenie budowy ronda Zarembowicza-Graniczna. Otrzymujemy bardzo dużo sygnałów od mieszkańców, że w  związku z planowanymi czy już realizowanymi inwestycjami, zlokalizowanymi przy skrzyżowaniu ulic Zarembowicza-Graniczna, a mianowicie:

 -budowa magazynów,

- budowa hotelu,

 -budowa stacji paliw ORLEN,

 a także zakup kilku hektarów ziemi przez firmę Arkop na cele budowlane

nastąpi drastyczny wzrost natężenia ruchu pojazdów samochodowych. Spowoduje to w  naszej ocenie znaczne zwiększenie ruchu na samym osiedlu, a także zdecydowane  utrudnienie w ruchu  mieszkańcom oraz LDT CARGO. Obawiamy się, że po wybudowaniu ww inwestycji jedyny wyjazd z osiedla do kościoła, przychodni czy sklepów będzie nieprzejezdny. Warto zasygnalizować, że z tego wyjazdu korzystają też najemcy 260 mieszkań i 20 lokali użytkowych tzw. MINI-MAXów.

Szybki rozwój osiedla oraz tak duża ilość inwestycji w rejonie ulicy Zarembowicza powinny być spójne ze zmianami w organizacji ruchu docelowego w taki sposób, aby ułatwić mieszkańcom oraz firmie CARGO płynne przemieszczanie się. Uważamy, że budowa ronda spełniłaby te oczekiwania i byłaby w tym przypadku  najlepszym rozwiązaniem. Dodatkowo rondo zwiększyłoby bezpieczeństwo oraz naturalnie  spowolniłoby ruch samochodów jadących z dużą prędkością  na lotnisko. Nadmieniamy, że w ubiegłym roku w tym miejscu był nagrywany program telewizyjny „Uwaga! Pirat”, a kilku kierowcom  odebrano prawa jazdy za przekroczenie prędkości.

Mając na uwadze powyższe argumenty  Rada Osiedla prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem

Jolanta Silingiewicz

Przewodnicząca Rady Osiedla

Osiniecka -odpowiedź z WIM Drukuj E-mail

Poniżej odpowiedź z WIM na wystąpienie Rady dotyczące ruchu na ul.Osinieckiej

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 12.07.2020 r, dotyczący rozpatrzenia wniosku o uspokojenie ruchu na ul, Osinieckiej informuję, ze sprawa przekraczania prędkości jazdy przez kierujących na przedmiotowej ulicy była rozpatrywana w Wydziale Inzynierii Miejskiej w roku ubiegłym. W wyniku ustaleń powstał projekt organizacji ruchu lokalizujący 6 progów spowalniających na odcinku ul. Osinieckiej objętym strefą ruchu uspokojonego z obowiązującym ograniczeniem prędkości do 30 km/h, projekt uzyskał wymagane prawem zatwierdzenie w dniu 27.02.2020r, a w marcu br, został przekazany do realizacji do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. ZDiUM wdraża projekty zgodnie z własnym harmonogramem i do niego należy się wrócić z zapytaniem o planowany termin realizacji progów zwalniających na ul. Osinieckiej.

Podpisał

Kierownik Wydziału lnżynierii Miejskiej

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 93
 
 
Nowości
Licznik odwiedzin
odwiedzających: 385063
 
 
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team