Witamy na stronie Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 
 
 
 
 
Menu serwisu
Start
Wydarzenia
Korespondencja
Wspolpraca z Policja
- - - - - - -
Informacje
Dyżury Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla
Ważne telefony
Czy wiesz ze ...
Napisz do nas
.......
Rozklad Jazdy
Archiwum
Szukaj
Administrator
Start arrow Archiwum arrow Tydzien pomocy ofiarom przestepstw

Tydzien pomocy ofiarom przestepstw Drukuj E-mail
Od 22 do 28 lutego 2010 roku organizowany jest już po raz kolejny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach prowadzonej akcji w jednostkach Policji, sądach i prokuraturach dyżurować będą policjanci, sędziowie, kuratorzy, prokuratorzy oraz zaproszeni specjaliści z lokalnych organizacji „pomocowych” – pracownicy socjalni, prawnicy i psychologowie. W czasie dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień. 

 Gospodarzem inicjatywy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi. 

                Od wielu już lat Policja realizuje założenia Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw, gdzie podejmuje różnego rodzaju działania mające na celu udzielenie jak najszerszej pomocy osobom pokrzywdzonym. Pomagając ofiarom przestępstw – dorosłym i dzieciom, policjanci przygotowują różnego rodzaju programy, poradniki i informatory, uruchamiają specjalne policyjne infolinie. Uczestniczą wraz z innymi organizacjami we wspólnych inicjatywach na rzecz pomocy ofiarom przestępstw. 

                 Z racji wykonywanych przez policję ustawowych zadań związanych, miedzy innymi, z „pierwszym kontaktem” osoby pokrzywdzonej z organami                            ścigania,   w momencie składania zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, osoba zgłaszająca zapoznawana jest z uprawnieniami pokrzywdzonego wynikającymi z kodeksu postępowania karnego. 

                   Sukcesywne wprowadzanie w jednostkach Policji garnizonu dolnośląskiego „funkcji recepcyjnej” do obsługi interesantów wraz z odpowiednią infrastrukturą, w tym specjalnie przygotowanymi tzw. „Niebieskimi pokojami”, z pewnością minimalizują traumatyczne przeżycia, o których ofiara przestępstwa musi opowiedzieć policjantowi w chwili składania zeznań. W pomieszczeniach recepcyjnych wyeksponowane są m.in. informacje wynikające z Polskiej Karty Praw Ofiary oraz o tym, jak rozpoznawać i unikać różnego rodzaju zagrożeń, tak aby nie stać się ofiarą przestępstwa. 

                  Procedura „Niebieska Karta”, to kolejna płaszczyzna pomocy ofiarom przestępstw – osobom pokrzywdzonym przestępstwami w rodzinie. Policjanci podczas interwencji domowej, gdy stwierdzają przemoc w rodzinie, udzielają niezbędnej pomocy i przekazują osobie pokrzywdzonej informację dotyczącą sytuacji prawnej oraz możliwości skorzystania z dalszej pomocy oferowanej przez różne instytucje pozapolicyjne. 


              Wszystkie osoby potrzebujące pomocy zachęcamy do skorzystania z dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

 Komisariacie Policji Wrocław-Fabryczna przy ulicy Połbina 1 w godz. od  9:00 do 17:00  od 22 do 28 lutego 2010 roku.

Więcej informacji o Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  www.ms.gov.pl


KARTA PRAW OFIARY

 

  1. 1. Ofiara ma prawo do swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
  2. 2. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji o przysługujących jej prawach w procesie karnym.
  3. 3. W postępowaniu przygotowawczym ofiara posiada status strony procesowej.
  4. 4. Ofiara w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
  5. 5. W razie odmowy przez prokuratora wystąpienia z aktem oskarżenia do sądu i wyczerpania przez ofiarę całej drogi odwoławczej, ofiara może w terminie miesiąca wnieść swój akt oskarżenia do sądu, uzyskując jako oskarżyciel prywatny status strony procesowej w postępowaniu sądowym.
  6. 6. W tzw. sprawach prywatno - skargowych ( są to czyny skierowane przeciwko czci i nietykalności cielesnej ) ofiara korzysta z takich samych uprawnień jak prokurator. Musi jednak uczestniczyć w postępowaniu ugodowym prowadzonym przez sędziego wymiaru sprawiedliwości. Wybór należy do niej.
  7. 7. Ofiara ma prawo do wystąpienia z powództwem cywilnym w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.
  8. 8. Ofiara ma prawo do mediacji i porozumienia się ze sprawcą w kwestii naprawienia szkody lub innego zadośćuczynienia.
  9. 9. Ofiara ma prawo do domagania się i uzyskania naprawienia szkody przez sprawcę.
Źródło: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/www/index.cgi?strona=2010_02_19d&num
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 25 luty 2010 )
< Poprzedni   Następny >
 
 
Licznik odwiedzin
odwiedzających: 391733
 
 
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team