Witamy na stronie Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 
 
 
 
 
Menu serwisu
Start
Wydarzenia
Korespondencja
Wspolpraca z Policja
- - - - - - -
Informacje
O radzie
Dyżury Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla
Ważne telefony
Czy wiesz ze ...
Napisz do nas
.......
Rozklad Jazdy
Archiwum
Szukaj
Administrator
Start

Rada Osiedla

Wyniki projektów Funduszu Osiedlowego:

 https://www.wroclaw.pl/rozmawia/fundusz-osiedle/jerzmanowo-jarnoltow-strachowice-osiniec#group=fo&status=0&kategoria=0&sortowanie=0&elementy=0-10

KANALIZACJA!

26 maja odbyło się spotkanie RO, MPWiK, wykonawcy oraz projektanta. Ustalono, że przed rozpoczęciem prac na poszczególnych ulicach wykonawca (firma działająca w jego imieniu) spotka się z konkretnym mieszkańcem, który podpisze Oświadczenie Mieszkańca o Ustaleniu Parametrów Sięgacza -głębokość. Podpisanie oświadczenia powoduje, że mieszkańcy nie muszą  fatygować się do wykonawcy czy biura projektowego.

 Harmonogram kontaktów przedstawicieli firmy Aqua Projekt z mieszkańcami:

- 02.06.2020 r. (wtorek) ul. Gałowska

- 03.06.2020 r. (środa) ul. Płużna

- 03.06.2020 r. - 04.06.2020  (środa- czwartek) ul. Jerzmanowska

- 05.06.2020 r. - 06.06.2020 (czwartek - piątek) ul. Jarnołtowska

W przypadku, gdy pracownicy nie zastaną mieszkańca w domu, do skrzynek jest wrzucana informacja z prośbą o kontakt. 

Kontakt :

Aqua Projekt
tel. 514-029-132
mail: www.aquaprojekt.com.pl  
ul. M. Płońskiego 13
54-002 Wrocław

Rozpoczęcie prac nastąpi 22 czerwca na ulicy Gałowskiej, Płużnej i być może Kośnego – jest to uzależnione od decyzji ZDiUM 

 *

Rada przypomina o konieczności  opróżnienia szamb przed rozpoczęciem robót, ponieważ w trakcie prac dojazd szambiarki do posesji moze być utrudniony lub niemożliwy  

*

Rada informuje, że nie ma żadnych kompetencji do wyboru firm zajmujących się kompleksową realizacją kanalizacji (wykonanie projektu czy docelowe wykonawstwo). Jest to indywidualny wybór i decyzja każdego mieszkańca. 

*

Informacja dotycząca skanalizowania osiedli Jerzmanowo i Jarnołtów

*

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Osi Inkubacji i ulicy Osinieckiej. Dyskusja publiczna  nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 27 maja o godz. 15;30 w siedzibie Urzędu Miejskiego pl. Nowy Targ 1-8 sala 215

MATERIAŁ DO ZAPOZNANIA - na stronie  https://bip.um.wroc.pl/artykuly/133/wylozenia

WZNOWIENIE podstawień kontenerów na wielkogabaryty (Harmonogram) KLIKNIJ

*

W pierwszej połowie października planowane jest wprowadzenie segregacji bioodpadów

*
KANALIZACJA - HARMONOGRAM obok. Prace zaczynają się w czerwcu od ulic: Płużnej, ks. Domańskiego i  Kośnego. Odtwarzane i przebudowane będą również drogi, wybudowany zostanie chodnik od ul.Piołunowej do cmentarza, zbudowane zostaną pobocza po obu stronach ul. Kośnego oraz zbudowany zostanie peron przystankowy przy ul. Jerzmanowskiej

Realizacja zadania "Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na os. Jerzmanowo-Jarnołtów we Wrocławiu" toczy się zgodnie z planem. W czerwcu rozpoczęcie prac od ul.Płużnej.Czytaj obok.

O kolejnych krokach będziemy informowali na bieżąco

 

Od 18 kwietnia zmiany na trasach autobusowych w związku z budową TAT na Nowy Dwór

https://www.wroclaw.pl/18-kwietnia-budowa-tat-objazdy-dla-linii-106-107-109-132-142-148-149-206-249-i-609


Wrocławski Pakiet Pomocowy - czytaj obok informację od Pana Prezydenta Jacka Sutryka

UWAGA!

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i zagrożeniem COVID-19 Spółka Ekosystem informuje, że od 30.03.2020 r. odwołuje wszystkie planowane podstawienia kontenerów do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych


 UWAGA!

W związku z obecną sytuacją dyżury Rady Osiedla oraz Strażnika Osiedlowego w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Jerzmanowskiej 102 odwołane. O wznowieniu spotkań poinformujemy

*

Zgodnie z informacją ze strony internetowej Straży Miejskiej strażnikiem osiedlowym  jest  pan Piotr Nowaczyk, z którym można się kontaktować w razie potrzeby pod nr telefonu  506 288 257

 

Wybrano wykonawcę na wykonanie kanalizacji !

AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków wykonawcą robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie sieci wod-kan wraz z odtworzeniem nawierzchni na os. Jerzmanowo-Jarnołtów we Wrocławiu  -informacja ze strony MPWiK

  *

Osiedla kompletne https://www.wroclaw.pl/rozmawia/osiedla-kompletne-ii


 
UWAGA!

MPWiK ogłosiło przetarg na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej  wraz z odbudową nawierzchni na osiedlu Jerzmanowo i Jarnołtów. Inwestycja będzie realizowana  w ramach 4  zadań składających się z kilku etapów. Planowany termin zakończenia to 2022 rok.
*  

Przypominamy, że ulica Gałowska i Płużna dzięki staraniom Rady po wykonaniu kanalizacji będą odtworzone w standardzie podbudowa tłuczniowa gr 20 cm z warstwą bitumiczną o grubości 5 cm. Ulica Kośnego będzie  również modernizowana po wykonaniu kanalizacji. Zostanie też wybudowany chodnik do Cmentarza!


*
Rada Osiedla przypomina, że w  ZDiUM funkcjonuje stanowisko-Służba dyspozytorska-czynne całą dobę, które przyjmuje  informacje m.in. o ubytkach w nawierzchniach jezdni i chodnikach, awariach oświetlenia ulicznego - nie świecące latarnie.  Kliknij, aby wejść na stronę, gdzie można zgłosić awarię

Zgłoszenia przyjmowane są  pod numerem telefonu/fax 071 376 00 22 lub 19501   oraz  e-mail: zgloszenia@zdium.wroc.pl.

Zgłoszenia może dokonać indywidualnie  każdy mieszkaniec bez pośrednictwa Rady Osiedla.

*

Dyżury Radnych odbywają się od godz. 18.30 do godz. 19 przed każdą sesją Rady Osiedla. Częstotliwość sesji Rady Osiedla -co do zasady- raz w miesiącu. Terminy sesji podawane są zawsze na stronie internetowej (poniżej)

Najbliższa sesja  Rady Osiedla  -odwołane

Dyżur o godz. 18.30

.

W ważnych sprawach prosimy o kontakt e-mailowy ( zakładka Napisz do nas). 

 Rada Osiedla -podstawowe dane:

 Przewodniczący Rady Osiedla –Jolanta Silingiewicz

Przewodniczący Zarządu-Tadeusz Owczarek

 Siedziba Rady: Jerzmanowska 102, 54-530 Wrocław

Strona  www.jerzmanowo.wroclaw.pl

Adres internetowy:

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 02 czerwiec 2020 )
Czytaj całość...
 
 
Nowości
Licznik odwiedzin
odwiedzających: 352906
 
 
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team